Nedan hittar du alla artiklar som Lennart Spetz skrivit för Landets Fria.
Därför fungerar landsbygder och förorter på samma sätt

Radar Omställningsnätverkets konferens i september ska ha landsbygder och förorter som…

Skugga viktigt i varma städer

Radar Städer måste inkludera skugga i sin stadsplanering när värme innebär…

Kan dagens kontor bli framtidens bostäder?

Radar Med utgångspunkt i Göteborg ska möjligheterna att göra bostäder av…

Fler världsarv ses som hotade

Radar Ett tiotal världsarv föreslås av Unescos experter hamna på listan…

Större miljökrav behöver ställas på arrangemang i naturen

Radar Forskare varnar för att sport- och friluftsevenemang i naturområden inte…

Sjö föreslås visa starten för människans tidsålder

Radar Forskare har tagit fram ett förslag på hur den geologiska…

Småskaliga jordbrukare kan lösa problem med hunger

Radar 783 miljoner människor drabbades på något sätt av hunger under…

Termiter inspirerar till klimatsmart ventilation

Radar Klimatsmarta byggnader kan utgå från hur termiter ventilerar sina stackar…

Aktivitetsbok ska sysselsätta barn i sommar

Radar Vad gör man på ett 60 dagar långt sommarlov? Bris…

Renare luft under pandemin ökade uppvärmningen

Radar Nedstängningarna under pandemin gav renare luft och minskade utsläpp av…

Samhället viktigt för ungas psykiska hälsa

Radar Egna och andras krav och förväntningar och hur samhället är…

Försäljningen av ekovaror minskar

Radar Det första kvartalet minskade försäljningen av ekologisk mat. Konsumenterna valde…

Virtuella stängsel kan ge möjlighet till skogsbete

Radar Virtuella stängsel, som kan göra att boskap kan beta i…

Miljömärkta byggen ökar

Radar Byggbranschen har bromsat in, men byggen med miljömärkningen Svanen blev…

Investeringar i fossil plast ökar

Radar Plastindustrin växer kraftigt. Enligt forskare i Lund är det oljeproducerande…

Hägg och blåklocka kan visa klimatförändringar

Radar Den 5 och 6 juni finns det möjlighet för alla…

Gifterna i Vättern kartläggs

Radar Miljögifterna i Vättern ska kartläggas för att det ska gå…

Forskare: IPCC bör minska flygande till möten

Radar FN:s klimatpanel IPCC arbetar med hur världen ska minska utsläppen…

Bibliotekarier vill inte ange papperslösa

Radar En överväldigande majoritet av bibliotekarier vill inte att det införs…

Bevarande av båtar, tåg och kunskaper får stöd

Radar Äldre tiders båtbyggartekniker, digitaliseringar av hemslöjdsamlingar och bevarandet av tekniker…

Tunga transporter lönsamma att köra på el

Radar I motsats till vad många tidigare ansett så kan eldrift…

Rätt att uttrycka sig blir världsminne

Radar Den tryckfrihetsförordning som Sverige beslutade om 1766 har blivit ett…

Pant på plastförpackningar skulle öka återvinning

Radar För att minska mängden engångsplast och för att mer plast…

Temperaturer spås öka de kommande åren

Radar Planetens temperatur kommer oftare att ligga över 1,5-graders-nivån under de…

Ekobönderna blir färre

Radar Det ekologiska jordbruket minskar i Sverige för tredje året i…

En miljon hyror klara – ökar 4,2 procent

Radar När hyrorna för drygt åtta av tio bostäder nu förhandlats…

Alternativa bilder av det svenska skogsbruket

Radar När skogstjänstemän från EU:s länder just nu möts i Skellefteå…

Lantbruk får råd om sin hållbarhet

Radar Svenska lantbrukare har länge efterfrågat rådgivning kring en gårds totala…

Både ekosystem och ekonomi kan gynnas kring Hjälmaren

Radar Sjön Hjälmaren kan bli Sveriges åttonde Unesco-klassade biosfärområde. Örebro kommun…

Flerårigt korn kan ge miljövinster

Radar Växten knylkorn kan bli en ny klimatsmart gröda, vid sidan…

Socialt soppkök i miniformat

Radar I Nyköping finns en ny minirestaurang för soppor. Initiativtagaren vill…

Kolonister uppmanas nobba torv

Radar Stockholms koloniträdgårdar vill minska utsläppen av växthusgaser genom att minska…

Temperaturen i haven rekordhög i april

Radar I april har yttemperaturen i planetens oceaner nått ovanligt höga…

Så vill elever göra Karlstad klimatsmartare

Radar En loppmarknad bara för leksaker. En bra strand i Karlstad…

Trend att fler bönder väljer bort eko-drift

Radar Sämre efterfrågan på ekovaror har ställt många bönder inför valet…

Naturvårdssatsningar "en droppe i havet" 

Radar Kritiken är hård mot att skyddet och skötseln av värdefull…

Företag och forskare vill se snabbare omställning

Radar 200 företag och 531 forskare uppmanar regeringen att ta fart…

Ukrainakriget ger höga fossilsubventioner

Radar Efter att ha legat på en rekordlåg nivå 2020 har…

Kontorlandskapet flyttar utomhus

Energi-temp I Helsingborg finns det nu utomhuskontor att hyrai Fredriksdals trädgård.

Friluftsorganisationer skär ner – för att spara naturen

Radar Friluftsintresset ökade mycket under pandemin och det växer nu så…

Urfolks föremål i svensk-mexikansk utställning

Radar Förra året återlämnade Världskulturmuseerna 24 föremål till den den mexikanska…

FN: Kris hotar för tillgången på rent vatten

Radar FN varnar för en hotande vattenkris, orsakad av ohållbar överkonsumtion,…

IPCC: Vägar framåt finns – men åtgärder brådskar

Radar Förluster och skador kopplade till klimatet syns redan och stora,…

600 000 elever ska få hållbarare skolmat

Radar Morgondagens upplysta matkonsumenter sitter i skolbänken i dag. Så när…

Mängden plast i haven ökar dramatiskt

Radar Mängden plast i haven har ökat mycket snabbt sedan 2005.

Så ska fler barn ta sig till skolan aktivt

Radar Att barn ska kunna gå eller cykla till skolan är…

Värme får tranor att flyga norrut tidigare

Radar Fåglarna vid Hornborgasjön anländer tidigare och tidigare. Det varmare klimat…

Värme får tranor att flyga norrut tidigare

Radar Fåglarna vid Hornborgasjön anländer tidigare och tidigare. Det varmare klimat…

Skogsekolog framför ny kritik mot kalhyggen

Radar Skogsstyrelsens ekolog Johan Nitare har uttalat skarp kritik mot det…

Blå proteiner ska gynnas av marina kolonilotter

Radar Om mat från hav, floder och sjöar utnyttjades mer skulle…

Naturnära jobb upphör trots flera fördelar

Radar Satsningen på att låta personer långt från arbetsmarknaden arbeta med…

Mjölksyrning till nytta för odlare

Energi Mjölksyrning av grönsaker är en konserveringsmetod som använts i tusentals…

Grön social omsorg vill locka fler

Radar Ett 80-tal gårdar i landet låter personer ta del av…

Lösningar finns redan för fossilfria transporter

Radar Tillräckligt många tekniska lösningar finns redan för att göra transporter…

Stora mängder odlad mat når aldrig en tallrik 

Radar Mellan 30 och 50 procent av olika odlade grödor blir…

Antikt recept kan göra betong hållbarare

Radar Cement och betong orsakar en stor del av byggindustrins klimatpåverkan.

Kritik mot hemligstämplat elstöd

Radar Kritik riktas från en rad håll mot att regeringen vill…

Pris väcker fråga om exkludering och inkludering

Radar Kritik riktas mot att årets Martin Luther King-pris delas ut…

Avverkning minskas tillfälligt i norra Sverige

Radar Statliga Sveaskog meddelar att företaget minskar avverkningen i Norrbotten under…

Så ska biologisk mångfald och odling gynna varandra

Radar Kan odling och biologisk mångfald gynna varandra och i så…

Flera instanser överklagar inte Cementa-dom

Radar Varken Naturvårdverket, länsstyrelsen på Gotland eller Naturskyddsföreningen överklagar företaget Cementas…

Bevarande av skog påverkar barns utbildning

Radar Hållbarhetsarbete i Etiopien har visat sig leda till ökat barnarbete.

Byggbranschen vill återvinna glasull 

Radar En cirkulär och mer resurseffektiv bygg- och rivningsindustri är målet…

Stora träd mycket viktiga kolsänkor

Radar Forskare som mätt träds biomassa med laser hävdar att träd…

Kortare arbetstid med samma lön provas i Spanien

Radar Spanien har beslutat att på försök införa kortare arbetsveckor, men…

Gröna idéer ska växa genom samarbete mellan universitet

Radar Ett samarbete mellan Sverige, Norge, Estland och Lettland ska gynna…

Färre nya bostäder de kommande åren

Radar Byggandet av bostäder kan minska kraftigt de kommande åren. Enligt…

COP15: 30 procent av land och hav ska skyddas

Radar Enligt det nya globala avtalet för att rädda planetens biologiska…

AI kan ge effektivare solpaneler

Radar Artificiell intelligens kan bidra till att solceller placeras rätt, vilket…

Ny rapport: Elbehovet kan dubblas till 2035

Radar Sveriges elbehov kan komma att vara dubbelt så stort som…

Rätt förpackningar kan minska matsvinn

Radar Hur vår mat förpackas är ett komplext område. Materialen påverkar…

Svårt att betala räkning kontant i 15 län

Radar Det kontantlösa samhället brer ut sig alltmer. Men att kunna…

Positiva scenarier ska gynna cirkulär ekonomi

Radar Sveriges ekonomi ska ställa om och bli cirkulär. Men för…

Arbete mot ecocide belönas

Radar Pella Thiels arbete mot den snabbt krympande biologiska mångfalden, engagemanget…

Kritik mot EU-förslag om företags miljöansvar

Radar EU-ländernas ministrar har enats om ett förslag om att företag…

Pris för arbete för urfolks rätt i Sápmi och Ecuador

Radar Föreningen IM prisar i år arbete för urfolk och mot…

Så kan blötare marker binda mer kol

Radar Det svenska landskapet kan på flera sätt lagra mer kol,…

Närvarande vuxna viktigt för barns fysiska aktivitet

Radar Engagerade föräldrar och färre elitsatsningar. Det ser barn som viktigt…

Mer vild natur kan hindra smittspridning

Radar Att återförvilda fler miljöer kan hindra att sjukdomar sprids från…

Traditioner hinder för allt populärare hyggesfria metoder

Radar Trots att fler och fler skogsägare vill bruka hyggesfritt är…

Mer kunskap tas fram om liv i skärgården

Radar Vad är öar och skärgårdar för typ av miljöer? De…

Konjunkturen en utmaning för civilsamhället

Radar Konjunkturen kan göra finansieringen av civilsamhället osäker det kommande åren.

Så ska fler resa hållbart i Umeå

Radar Är det lättare att resa kollektivt till kvinnodominerade arbetsplatser än…

EU föreslår klimatskadefond

Radar Rikare länders ekonomiska hjälp till fattiga länder som drabbas av…

Den fysiska butiken är viktig för äldre

Radar Pandemin fick många äldre att lära sig att handla online,…

Unga i norr gör sig hörda – vill ha del av välfärden

Radar Bättre psykisk hälsa, framtidsutsikterna på orten och meningsfulla aktiviteter. Det…

Mångbruk är vägen framåt för många skogsbrukare

Zoom En skog kan ha ett värde där den står genom…

Olyckor vid odling ska minskas

Radar De som arbetar med jordbruk och trädgårdsodling drabbas ofta av…

Snabb kalhuggning av gammelskogar övervakas inte

Radar På drygt femton år har nästan en fjärdedel av Sveriges…

Sommaren dröjde kvar in i november

Radar I början av november var det fortfarande sommar längs delar…

Utbildning viktigt för Indiska kvinnor inom jordbruket

Radar Kvinnliga bönder i Indien möter motstånd i traditioner. Genom utbildning…

Åtta senaste åren de varmaste någonsin

Radar Studier visar att åtgärderna för att förhindra klimatkrisen inte är…

Greta Thunberg samlar kunskap om klimatkrisen

Energi Klimatboken av Greta Thunberg som släpps i dagarna vill ge…

Temperaturen i Europa ökar mer än genomsnittet

Radar Temperaturen i Europa har på 30 år ökat mer än…

Studie: Det regenerativa jordbruket måste skalas upp 

Radar Ett antal av de största jordbruksföretagen har nu nått slutsatsen…

Butiksskyltning kan gynna hälsosam mat

Radar Vad vi äter påverkar hälsan och butiksmiljöer påverkar vilken mat…

Synen på samhället påverkade vaccinationsvilja

Radar Politiska åsikter och förhållandet till den svenska demokratin spelade en…

Omställningskonferens tar plats i Järna

Radar För första gången på tre år arrangerar Omställningsnätverket en fysisk…

Vart tredje barn hotas av klimat och fattigdom

Radar 774 miljoner barn – vart tredje i världen – hotas…

Kartläggning ska ge mer ekologisk svensk mat

Radar Jordbruksverket ska låta kartlägga vilka ekologiska livsmedel som produceras i…

"Ukrainakriget bör påskynda grön omställning"

Radar Drygt hälften av svenskarna anser att kriget i Ukraina är…

Historia, natur och mat ett gemensamt arv

Radar Naturvärden, kulturarv och matproduktion nämns ofta var för sig. Men…

Åtgärder för klimatet inte tillräckliga

Radar Inför klimatmötet COP 27, som startar om någon vecka, är…

Våtmarksprotest ger tolv fällande domar

Radar De tolv aktivister från nätverket Återställ våtmarker som i augusti…

Återbruk populärt bland hyresgäster

Radar Två av tre hyresgäster säger sig i en undersökning vilja…

Inaktivitet leder till kostsamma sjukdomar 

Radar 500 miljoner människor riskerar att drabbas av sjukdomar kopplade till…

Smart användning kan göra plast mer hållbar

Radar Plast  används till mängder av saker idag, men är fortfarande…

Globalt möte om restaurering av natur i helgen

Radar I helgen äger onlinemötet Global Earth Repair Summit rum.

Metaller i bottnar hinder för att rädda Östersjön

Radar Helsingforskonventionen minskade mängden bly, arsenik och kadmium i bottensedimenten. Men…

Allt svårare att nå klimatmål, varnar forskare

Radar Det finns inte längre något realistiskt sätt att hålla uppvärmningen…

Vetenskapligt grundade budskap viktiga för grönare vanor

Radar Den vetenskapligt grundade kommunikation som användes under pandemin kan användas…

Bygdegårdar plats för riksturné

Energi En landsomfattande kulturturné kommer att göras av 24 musiker, skådespelare,…

Ekonomisk ojämlikhet ökar – både i världen och i Sverige

Radar Den ekonomiska ojämlikheten ökar, och trenden är densamma både i…

Stöd till småskaligt jordbruk kan stoppa matkrisen

Radar FNs fond för stöd till utveckling inom jordbruket (IFAD) anser…

Pris för berikande livsmiljöer

Radar Fyra arbeten för berikande livsmiljöer i Skåne, Dals Långed och…

Elpriser slår mot matproduktionen

Radar Elpriserna kan komma att skapa en kris för livsmedelsproduktionen, varnar…

Klimatberättelser blir arkiv och teater

Radar Dramaten i Stockholm söker nu 77 unga som vill berätta…

Renbeten störs av turism och vägar

Radar Renskötsel har betraktats som ett sätt att mildra klimatförändringarnas effekter…

Markhotell har öppnat i Piteå

Förstasidan Piteå kommun har i år startat ett markhotell som ger…

Avverkningar hotar svenska skogar

Förstasidan Sveriges skogar mår dåligt och den biologiska mångfalden är hotad.

Gräsrötter delar pris för mänskliga rättigheter

Förstasidan 2002 års right livelyhood-pris delas ut till fyra gräsrotsorganisationer i…

Omställningspris för potatisupprop

Radar Anders Persson från Tjärnvik nära Söderhamn har fått ta emot…

Skog i Jokkmokk skyddas efter ”miljömaraton”

Radar Efter 30 år har skog i Jokkmokk som organisationen Steget…

Smakfulla parker skapas i flera städer

Zoom Ätbara parker och skogsträdgårdar har börjat dyka upp i det…

Haven påverkas av klimatförändringar

Radar Förändringar i temperatur och salthalt kan komma att påverka ekosystem…

Sociala företag får fler uppdrag

Radar En stor del av alla sallader som Göteborgs stad beställer…

Författare protesterar för klimatet

Radar 56 författare har till Bokmässan i Göteborg skrivit protestskyltar för…

Lyckat försök med socialt boende

Radar Efter tre år där äldre personer bott tillsammans med yngre…

Flera partier röstar inte för förslag om avskogning

Radar En ny lag som ska stoppa global avskogning är på…

Dags för fjortonde hållbarhetsveckan i Västerbotten

Radar Nästa vecka är det hållbarhetsvecka i Västerbotten. Social, ekonomisk och…

Bekämpningsmedel ger slöare bin 

Radar Vildbin som får i sig växtskyddsmedlet klotianidin när de äter…

Många höger-röster i årets skolval

Radar M, SD och S. De blev de största partierna efter…

Nätverk ska ge grönare forskning

Radar Ett nytt klimatnätverk ska göra att universitet och högskolor lever…

Innovationsstöd går mest till jordbruk

Radar När EU bett Jordbruksverket sammanfatta landsbygdsprogrammet under 2014 till 2022…

Planeten allt närmare brytpunkter för klimatet

Radar Uppvärmningen av jorden har förutspåtts leda till att olika processer…

"Stöld" blir film på samiska

Radar Streamingtjänsten Netflix ska göra en film av Ann Helen Laestadius…

Ny slags solcell är både billig och lätt

Radar En slags billiga solceller som också är energisnåla att tillverka…

Organisationer varnar för ”barnfientlig” valrörelse

Radar Valrörelsen har varit den mest barnfientliga hittills. Det menar ett…

Lek ute minskar risk för närsynthet

Radar Det är viktigt för barn att vistas utomhus, bland annat…

Gift i leksaker hindrar återanvändning

Radar Återvinning förespråkas i nästan alla sammanhang, men forskning visar att…

Gatukonst ska minska nedskräpningen i sjöar

Radar Ska en sjö i centrala Karlskoga minska nedskräpningen? Det tror…

Fler böcker på meänkieli finns nu digitalt

Radar Det är Kungliga biblioteket som i sin digitala tjänst Bläddra…

Omstöpt ekonomi grunden i hållbara samhällen

Radar En grupp internationella forskare, däribland Johan Rockström, har studerat hur…

Radar
Poppel kan bli både textil och bränsle

Radar Poppeln som klonats fram av forskare vid SLU är extra…

Nytt demokratipris delas ut – du kan nominera

Radar Ett nyinstiftat pris ska gå till personer som delar med…

Kulturmiljöer viktiga för integration och folkhälsa

Radar Naturmiljöers positiva inverkan på hälsan är något som används i…

Sopsortering ska kunna ske på egna tomten

Radar Sen i juli har regeringen beslutat om nya regler för…

Många ser positivt på bistånd

Radar Drygt hälften av de tillfrågade i en opinionsundersökning tycker att…

Vissa ekovaror drabbas mindre av krisen

Radar Under 2022 har det visat sig att en rad ekologiska…

Miljövandring med sikte på valet

Radar Inför valet arrangeras en pilgrimsvandring för klimatet från Åbo till…

Allt fler behöver de sociala matbutikerna

Radar De allt högre matpriserna gör att fler än tidigare vänder…

Cykelfrämjandet: Ny plan gynnar inte cykling

Radar Det är fortfarande bilen som är norm och satsningarna på…

Ekollon till middag?

Energi De kan ligga i drivor på marken om hösten och…

Radar
Modell ska ge fler utrikesfödda arbete

Radar I Värmland satsas nu 111 miljoner kronor på att ge…

Hållbar miljö är en mänsklig rättighet

Radar Ren, hälsosam och hållbar miljö är en mänsklig rättighet. Det…

Hållbarhetsvecka sprider sig österut

Radar Hållbarhetsveckan i Västerbotten och Norrbotten sprider sig österut. I år…

Balans i vardagen viktigt för att må bra

Radar Vad som får oss att må bra och dåligt är…

Äldre har svårt att flytta ifrån hus på landsbygden

Radar Det råder en stor brist på trygghetsboenden på landsbygden i…

Så kan en kommun ställa om kring mat

Radar Omställning på kommunnivå provas nu i ett projekt i Härnösand.En…

Vandring lyfter olika sidor av älven Ljungan

Radar En profan pilgrimsvandring från kust till högfjäll ska lyfta både…

Världsarv ska bli mer hållbara

Radar Besöksmålen i Sverige behöver ställa om. Nu har 13 projekt…

Citronfjärilen är nu hela landets fjäril

Radar I en omröstning i vår har 20 000 röstande personer…

Maskar gynnas av odlade ärtor

Radar Ärtor i en odlingsföljd gynnar maskarna i jorden, vilket kan…

Källsorterat avloppsvatten blir en resurs

Radar I Helsingborg blir källsorterat avloppsvatten nu en resurs i ett…

Återlämnade föremål blir svensk-mexikansk utställning

Radar Världskulturmuseerna har återlämnat föremål till ursprungsfolket yaqui i Mexiko. Istället…

Rådsmöte ska diskutera omsorg om liv

Energi 22 Grandmothers från 14 länder träffas i helgen i Södertälje…

Global klimatskatt skulle minska utsläppen

Radar En global klimatskatt skulle ge stora minskningar av utsläpp av…

Minnestexter uppmärksammar flyktingar

Radar 500 handskrivna brädbitar placeras på Mynttorget i Stockholm på söndag. Det…

Elevsamarbete kan öka ojämlikheten

Radar Elever som levt med digital teknik hela livet använder den…

Upprop för behållet bistånd

Radar Drygt femtio organisationer i Sverige går samman i ett upprop…

Kan konsten gå ut i strejk?

Radar Kan ett museiföremål strejka? Ska museer låta klimataktivister använda lokalerna…

Lyssna på lokala initiativ från hela världen online

Radar I juni äger en serie evenemang rum, många av dem…

Mänskliga rättigheter ska styra stadsprojekt

Radar Offentliga miljöer i Sverige ska minska diskriminering, öka den sociala…

700-åriga metoder återupptäcks i kyrkbygge

Radar Den medeltida och timrade Södra Råda kyrka har byggts upp…

Fler ska ges möjlighet att bli fysiskt aktiva

Radar Personer med fysiska funktionsnedsättningar ska få större möjligheter att ägna…

Bara vart fjärde miljölöfte infrias

Radar De senaste 50 åren har Sverige förbundit sig att följa…

Film om planeten ska skapas tillsammans

Radar Den brittiske filmaren Henry Singer efterlyser filmer som berättar om…

Tunga jordbruksmaskiner kan förstöra åkern 

Radar Allt tyngre jordbruksmaskiner är ett hot mot produktionen av livsmedel.

Fler lärare behöver lära elever skriva

Radar En medveten undervisning i skrivande och om vad skrivande är…

Kan vi känna förtroende för en robot?

Radar Sociala robotar – det kan man kalla smarta högtalare, robotdammsugare…

Unga planerar stämma staten över klimatet

Radar Organisationen Aurora planerar att stämma svenska staten den 1 juni.

Tio dagar av omställning ur brittiskt perspektiv

Radar Tio dagar med föreläsningar och verkstäder för omställning. Det är…

Föremål från urfolk ska lämnas tillbaka

Radar Statens museer för världskultur ska lämna tillbaka 24 föremål till…

50 000 städar längs hav och vattendrag

Radar Lördag den 7 maj är den Nordiska kusträddardagen. Håll Sverige…

Nytt förslag: ”Cykling kan fördubblas till 2035”

Radar Cyklingen i Sverige skulle kunna fördubblas fram till 2035. Framför…

Vita politiker vanligast i media

Radar När inrikespolitik och lokal politik skildras i lokala medier i…

Omställning kan kräva nya museibesökare 

Radar Museer har en miljöpåverkan genom sina byggnader, ventilation och transporter.

Hon ger röster åt omställda världar

Zoom ”Det finns faktiskt inte bara en värld”. Så uttrycker sig…

Hållbar gräns för vattnet i jordar har passerats

Radar Ytterligare en av planetens hållbara gränser har passerats, visar en…

Motstridiga intressen kring fossila bränslen 

Radar Forskare som tog fram IPCCs rapport om vad världen behöver…