Författare: Lennart Spetz

Lösningar finns redan för fossilfria transporter

Radar Tillräckligt många tekniska lösningar finns redan för att göra transporter…

Stora mängder odlad mat når aldrig en tallrik 

Radar Mellan 30 och 50 procent av olika odlade grödor blir…

Antikt recept kan göra betong hållbarare

Radar Cement och betong orsakar en stor del av byggindustrins klimatpåverkan.

Kritik mot hemligstämplat elstöd

Radar Kritik riktas från en rad håll mot att regeringen vill…

Pris väcker fråga om exkludering och inkludering

Radar Kritik riktas mot att årets Martin Luther King-pris delas ut…

Avverkning minskas tillfälligt i norra Sverige

Radar Statliga Sveaskog meddelar att företaget minskar avverkningen i Norrbotten under…

Så ska biologisk mångfald och odling gynna varandra

Radar Kan odling och biologisk mångfald gynna varandra och i så…

Flera instanser överklagar inte Cementa-dom

Radar Varken Naturvårdverket, länsstyrelsen på Gotland eller Naturskyddsföreningen överklagar företaget Cementas…

Bevarande av skog påverkar barns utbildning

Radar Hållbarhetsarbete i Etiopien har visat sig leda till ökat barnarbete.

Byggbranschen vill återvinna glasull 

Radar En cirkulär och mer resurseffektiv bygg- och rivningsindustri är målet…