Landets Fria Tidning är en nyhetstidning med bred bevakning av det viktigaste som händer lokalt och globalt och med fokus på omställningsrörelsen. En omställning till ett hållbart samhälle går både via starka och lika rättigheter för alla människor, minskade ekonomiska och sociala klyftor, samt utrymme för allt levande att utvecklas och frodas. På ledarsidan är Landets Fria Tidning frihetligt grön.

Landets Fria Tidning kommer ut med digital utgåva på fredagar och publicerar artiklar på webben löpande.

Landets Fria Tidning ges ut av Medieföretaget LFT AB som ägs av Mediehuset Grön Press, som sedan 2015 ut nyhetstidningar för alla som vill förändra världen och se ett fritt, demokratiskt, solidariskt och hållbart samhälle bortom tillväxtdogmer och arbetslinjer. Mediehuset Grön Press ägs av Lennart Fernström och tidningarna är helt fristående från alla partier, fackföreningar, religiösa samfund samt andra organisationer och intressegrupper.

Chefredaktör och ansvarig utgivare för Landets Fria Tidning är Hanna Westerlund.

Mediehuset Grön Press ger även ut:

▸ Syre, som publicerar nyheter och andra artiklar löpande varje dag och kommer med 15 pappersmagasin om året (finns även som blädderbar PDF): tidningensyre.se
▸ Tidningen Global, som kommer ut med digital utgåva på fredagar och publicerar artiklar på webben löpande: tidningenglobal.se
▸ Fempers Nyheter som kommer ut digitalt tisdag och fredag: fempers.se 

Tidningarna Syre och Global är frihetligt gröna på ledarsidan. Fempers har ingen ledarsida men låter många olika feministiska röster komma till tals i krönikor.

ANNONS

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV