Landets Fria Tidning ges ut av medieföretaget Mediehuset Grönt. Vi ger sedan 2015 ut nyhetstidningar för alla som vill förändra världen och se ett fritt, demokratiskt, solidariskt och hållbart samhälle bortom tillväxtdogmer och arbetslinjer. Mediehuset Grönt ägs av Lennart Fernström och tidningarna är helt fristående från alla partier, fackföreningar, religiösa samfund samt andra organisationer och intressegrupper.

Vi ger ut:

▸ Landets Fria Tidning som kommer ut tisdag och fredag digitalt med det bästa från månaden 10 gånger per år i ett tjockare månadsmagasin.
▸ Syre som kommer ut måndag till fredagar digitalt med det bästa från veckan på papper 38 fredagar per år.
▸ Tidningen Global som kommer ut måndag och torsdagar digitalt med det bästa från månaden 10 gånger per år i ett tjockare månadsmagasin.

Alla tidningarna är frihetligt gröna på ledarsidan.

Ansvarig utgivare för Landets Fria Tidning: Sofia Härén

ANNONS