Landets Fria Tidning är en nyhetstidning med bred bevakning av det viktigaste som händer lokalt och globalt och med fokus på omställningsrörelsen. En omställning till ett hållbart samhälle går både via starka och lika rättigheter för alla människor, minskade ekonomiska och sociala klyftor, samt utrymme för allt levande att utvecklas och frodas. På ledarsidan är Landets Fria Tidning frihetligt grön.

Landets Fria Tidning kommer ut digitalt tisdag och fredag.

Landets Fria Tidning ges ut av Medieföretaget LFT AB som ägs av Mediehuset Grön Press, som sedan 2015 ut nyhetstidningar för alla som vill förändra världen och se ett fritt, demokratiskt, solidariskt och hållbart samhälle bortom tillväxtdogmer och arbetslinjer. Mediehuset Grön Press ägs av Lennart Fernström och tidningarna är helt fristående från alla partier, fackföreningar, religiösa samfund samt andra organisationer och intressegrupper.

Mediehuset Grön Press ger även ut:

▸ Syre som kommer ut digitalt varje dag, samt tolv månadsmagasin och fyra ämnesmagasin på papper varje år. tidningensyre.se
▸ Tidningen Global som kommer ut digitalt tisdag och fredag. tidningenglobal.se
▸ Fempers Nyheter som kommer ut digitalt tisdag och fredag. fempers.se 

Tidningarna Syre, LFT och Global är frihetligt gröna på ledarsidan. Fempers har ingen ledarsida men låter många olika feministiska röster komma till tals i krönikor.

Ansvarig utgivare för Landets Fria Tidning: Hanna Westerlund

ANNONS