Vi ansvarar för allt vi publicerar på sajten, inklusive material som är framtaget med hjälp av, eller baserat på, AI eller annan teknik. Allt material som publiceras faller under vårt utgivarskap.

Vi tar hjälp av AI-teknik i vårt arbete för att producera material. Det kan till exempel handla om att transkribera intervjuer, få förslag på rubriker eller att skriva rewrites på våra systertidningars innehåll.

Allt vi publicerar är redigerat och granskat av en journalist.

I de fall där vi publicerar AI-genererad text eller bilder (rörliga, stillbilder eller illustrationer) kommer det tydligt att framgå.

Vi värnar källskyddet och matar inte externa plattformar med känslig eller källskyddad information.

Policyn gäller från april 2024 och kan komma att uppdateras.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV