MEDIEHUSET GRÖN PRESS AB

Mediehuset Grön Press AB är en mediekoncern som äger de tre tidningarna Syre, Tidningen Global och Landets Fria Tidning. Tillsammans har tidningarna totalt 10 utgåvor per vecka.

Sedan 2015 ger vi ut nyhetstidningar för alla som vill förändra världen och se ett fritt, demokratiskt, solidariskt och hållbart samhälle bortom tillväxtdogmer och arbetslinjer. Mediehuset Grön Press AB ägs av Lennart Fernström och tidningarna är helt fristående från alla partier, fackföreningar, religiösa samfund samt andra organisationer och intressegrupper. På ledarsidorna är alla tre tidningarna frihetligt gröna. Vi är ett icke vinstdrivande företag. Det innebär att alla intäkter går tillbaka till verksamheten.

När vi utlyser nya tjänster kommer du att kunna hitta dem här. Just nu har vi inga lediga jobb.