Prenumerationsärenden: prenumeration@landetsfria.nu – Tel: 08-559 24 630 måndag 15.00–19.00, torsdag 15.00–19.00.

Landets Fria Tidnings redaktion: landetsfria@landetsfria.nu

 

VI SOM JOBBAR FÖR LANDETS FRIA TIDNING


Anna Jonasson  – Reporter och nyhetsredaktör (tjänstledig) | anna.jonasson@landetsfria.nu

 

Karoline Montero Araya – Vik. reporter | karoline.monteroaraya@landetsfria.nu

 

Kerstin Lundell – Vik. reporter | kerstin.lundell@landetsfria.nu

 


Nina Andén – Redigering mm. | nina.anden@landetsfria.nu

 

Foto på Valdemar Möller
Valdemar Möller – Ledar-, debatt- och Energiredaktör, tf. chefredaktör | valdemar.moller@landetsfria.nu

 

Dataskyddsansvarig: dataskyddsansvarig@landetsfria.nu – t.ex. för att få personuppgifter borttagna

Dataskyddspolicy: Medieföretaget LFT värnar om din personliga integritet. Här kan du läsa vår dataskyddspolicy.

Insänt material:
 Redaktionen ansvarar inte för inskickat obeställt material och betalar inte ut någon ersättning för sådant material om det inte tydligt framgått som villkor för publicering när materialet skickats in.