Prenumerationsärenden: prenumeration@landetsfria.nu – Tel: 08-520 277 38, måndagar, onsdag och fredag kl 11.00-12.30

Landets Fria Tidnings redaktion: landetsfria@landetsfria.nu

VI SOM JOBBAR FÖR LANDETS FRIA TIDNING:

Hanna Westerlund

Hanna Westerlund – Chefredaktör | hanna.westerlund@landetsfria.nu

Dataskyddsansvarig: dataskyddsansvarig@landetsfria.nu – t.ex. för att få personuppgifter borttagna

Dataskyddspolicy: Medieföretaget LFT värnar om din personliga integritet. Här kan du läsa vår dataskyddspolicy.

Insänt material:
 Redaktionen ansvarar inte för inskickat obeställt material och betalar inte ut någon ersättning för sådant material om det inte tydligt framgått som villkor för publicering när materialet skickats in.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV