Landets Fria Tidning ges ut av Mediehuset Grönt och kommer ut tisdag och fredag digitalt med det bästa från månaden 10 gånger per år i ett tjockare månadsmagasin.

Prenumerationsärenden: prenumeration@landetsfria.nu – Tel:08-559 24 630 måndag 15.00–19.00, torsdag 15.00–19.00.

Landets Fria Tidnings redaktion: landetsfria@landetsfria.nu

Anna Jonasson  – Reporter | anna.jonasson@landetsfria.nu

Nina Andén – Redigering och reporter | nina.anden@landetsfria.nu

Sofia Härén – Chefredaktör | sofia.haren@landetsfria.nu

Valdemar Möller – Ledar-, debatt- och Energiredaktör, Landets Fria Tidning | valdemar.moller@landetsfria.nu