Prenumerationsärenden: prenumeration@landetsfria.nu – Tel: 08-520 277 38, måndagar, onsdag och fredag kl 11.00-12.30

Landets Fria Tidnings redaktion: landetsfria@landetsfria.nu

VI SOM JOBBAR FÖR LANDETS FRIA TIDNING:

Hanna Westerlund

Hanna Westerlund – Chefredaktör | hanna.westerlund@landetsfria.nu

Dataskyddsansvarig: dataskyddsansvarig@landetsfria.nu – t.ex. för att få personuppgifter borttagna

Dataskyddspolicy: Medieföretaget LFT värnar om din personliga integritet. Här kan du läsa vår dataskyddspolicy.

Insänt material:
 Redaktionen ansvarar inte för inskickat obeställt material och betalar inte ut någon ersättning för sådant material om det inte tydligt framgått som villkor för publicering när materialet skickats in.