Landets Fria ges ut av Medieföretaget LFT som ägs av Mediehuset Grön Press som i sin tur ägs av Lennart Fernström. Mediehuset Grön Press ger ut nyhetstidningar för alla som vill förändra världen och se ett fritt, demokratiskt, solidariskt och hållbart samhälle bortom tillväxtdogmer och arbetslinjer. Vi är en icke vinstdrivande koncern. Det innebär att alla intäkter går tillbaka till verksamheten.

Landets fria tidning kommer ut digitalt på tisdagar och fredagar. Vi samlat också det bästa från månaden 10 gånger per år i ett tjockare månadsmagasin.

Mediehuset Grön Press äger och ger i dotterbolag utöver Landets Fria ut:
▸ Tidningen Global som kommer ut måndagar och torsdagar digitalt och med det bästa från månaden 10 gånger per år i ett tjockare månadsmagasin. tidningenglobal.se
▸ Tidningen Syre som ges ut sex dagar i veckan digitalt och på papper en gång i veckan. tidningensyre.se/

Alla tidningarna är frihetligt gröna på ledarsidan. Tidningarna är helt fristående från alla partier, fackföreningar, religiösa samfund samt andra organisationer och intressegrupper.

Prenumerationsärenden: prenumeration@landetsfria.nu – Tel: 08-559 24 630 måndag 15.00–19.00, torsdag 15.00–19.00.

Landets Fria Tidnings redaktion: landetsfria@landetsfria.nu

VI SOM JOBBAR FÖR LANDETS FRIA TIDNING


Anna Jonasson  – Reporter och nyhetsredaktör | anna.jonasson@landetsfria.nu

 


Nina Andén – Redigering mm. | nina.anden@landetsfria.nu

 


Sofia Härén – Chefredaktör och ansvarig utgivare | sofia.haren@landetsfria.nu

 

Foto på Valdemar Möller
Valdemar Möller – Ledar-, debatt- och Energiredaktör, redaktionschef | valdemar.moller@landetsfria.nu

 

Dataskyddsansvarig: dataskyddsansvarig@landetsfria.nu – t.ex. för att få personuppgifter borttagna

Dataskyddspolicy: Medieföretaget LFT värnar om din personliga integritet. Här kan du läsa vår dataskyddspolicy.

Insänt material:
 Redaktionen ansvarar inte för inskickat obeställt material och betalar inte ut någon ersättning för sådant material om det inte tydligt framgått som villkor för publicering när materialet skickats in.