Radar

Färre nya bostäder de kommande åren

Byggandet av bostäder kan minska kraftigt de kommande åren. Enligt en analys av Boverket kan hälften så många bostäder komma att byggas 2023 som 2021.

Bakom inbromsningen finns minskad köpkraft i hushållen och att högre räntor och energikostnader ger lägre bostadspriser. Byggkostnaderna ökar också och investeringsstöd stoppas.
Boverkets definition av minskningen av nya bostäder är i analysen att ”antalet startbesked går från cirka 71 500 år 2021 till cirka 33 000 år 2023 inräknat nettotillskott genom ombyggnader”. Det gör att det blir från år 2024 som utbudet av bostäder kan komma att minska.

Boverket flaggar dock för att det finns stora osäkerheter i siffrorna och att det framför allt är privat byggda hyresrätter som minskar.

–  Vilken riktning bostadsmarknaden tar framöver är inte minst beroende av ränteläget och stämningsläget i samhällsekonomin. När osäkerheten kring boendekostnader och bostadspriser minskar kan efterfrågan på nya bostäder vända uppåt något, säger Hans-Åke Palmgren, analytiker på Boverket i ett pressmeddelande.

– Långsiktigt är det också ett problem om byggtakten framöver skulle bli lägre än byggbehovet. Det behöver tillkomma över 60 000 bostäder per år fram till 2030, säger Boverkets generaldirektör Anders Sjelvgren.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV