Radar

Alternativa bilder av det svenska skogsbruket

Hur ser det svenska skogsbruket ut? Som ordförandeland i EU vill Sverige i veckan ge europeiska skogstjänstepersoner en bild av det svenska skogsbruket som hållbart.

När skogstjänstemän från EU:s länder just nu möts i Skellefteå vill Naturskyddsföreningen nyansera den svenska bilden av hur hållbart vårt skogsbruk är.

Det är fotografen Marcus Westbergs bilder av den svenska skogen som ställs ut för att ge ”en mer sanningsenlig bild” av svenskt skogsbruk än den regeringen som ordförandeland vill visa upp för EU-ländernas högsta tjänstepersoner, enligt ett pressmeddelande från föreningen.

– Svenskt skogsbruk är idag inte hållbart. Samtidigt agerar den svenska regeringen bromskloss genom att motarbeta en lång rad EU-förslag för ett hållbart skogsbruk och ökat skydd av skog. Tillsammans med våra lokalföreningar i Norrbotten och Skellefteå är vi på plats för att visa hur det svenska skogsbruket ser ut i verkligheten och att regeringen ger en förskönad bild, säger Johanna Sandahl, ordförande i Naturskyddsföreningen.

Att Sveriges skogsbruk är hållbart rimmar enligt föreningen illa med att experter larmar om utvecklingen, kalhyggen hotar hundratals arter och skyddsvärda skogar fortsätter att avverkas Även om markägare vill skydda skog är möjligheterna till det små efter att regeringen skurit ner naturvårdsbudgeten.

Foto: Marcus Westerberg
Foto: Marcus Westerberg

Ett upprop skickas också till EU-kommissionen med krav på avverkningsstopp i skogar med höga naturvärden och en omställning till ett naturnära hållbart skogsbruk, så att ”naturarvet i norr” skyddas.
Uppropet innehåller också en vision för skogen i Sverige, underskriven av  200 forskare och ett 60-tal organisationer.

– Kalhyggen är inte framtiden. Vi måste få en politik för livskraftiga skogar, rik biologisk mångfald och en skogsnäringsom är konkurrenskraftig även på lång sikt. Regeringen måste ändra kurs helt, säger Johanna Sandahl.

Foto: Marcus Westerberg
Foto: Marcus Westerberg