Radar

Kortare arbetstid med samma lön provas i Spanien

Spaniens vice premiärminister Yolanda Diaz som har varit en av de drivande bakom förslaget om kortare arbetstid.

Spanien har beslutat att på försök införa kortare arbetsveckor, men med bibehållen lön.

Det är små och medelstora företag som ska se om det går att hitta arbetsformer som gör att produktiviteten ökar under den kortare tid arbetet utförs, enligt arbetsmarknadsdepartement.

De företag som väljer att delta ska minska antalet arbetstimmar med minst tio procent för minst  en fjärdedel av personalen. Staten stöttar företagen genom att kompensera för den produktion som eventuellt påverkas och för administrativa kostnader.

Efter en två-årig testperiod ska Spanien avgöra om detta är något som ska prövas i hela landet.