Radar

Svårt att betala räkning kontant i 15 län

Det blir allt svårare att betala med kontanter i Sverige.

Det kontantlösa samhället brer ut sig alltmer. Men att kunna använda kontanter är viktigt ur flera perspektiv, och länsstyrelserna anser att möjligheten att använda mynt och sedlar måste bli bättre.

I en rapport konstaterar 15 av 21 länsstyrelser att privatpersoner runt om i landet inte har tillgången till ”grundläggande betaltjänster” – i dessa ingår att kunna betala räkningar, ta ut kontanter och att sätta in dagskassor på bankkonto för företag och föreningar.
För bara ett år sedan var det tre av 21 länsstyrelser som gjorde samma bedömning.

De digitala betalsätten är många men att använda kontanter har blivit svårare och svårare trots att politikerna anser att den möjligheten är viktig, eftersom många inte har råd eller förmåga att göra det digitalt.

I Västra Götaland har det till exempel blivit svårare att betala en räkning med kontanter, något som tidigare var ett problem främst på landsbygden.

– Vi ser nu att detta är ett problem i Göteborg och kommunerna runtomkring. Där finns inte längre någon bank eller ombud som hanterar kontanter, varken för uttag, insättning eller räkningsbetalningar, säger Agneta Olsson, processledare på Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Fakta

Riksdagen beslutade 2007 att lagen om grundläggande kassaservice skulle avskaffas. Därmed avvecklades Svensk Kassaservice AB som utförde kassa-, bank- och plusgirotjänster. Den tidigare lagen om grundläggande kassaservice ersattes av det av riksdagen beslutade politiska målet att alla i samhället ska ha tillgång till grundläggande betaltjänster till rimliga priser.
Länsstyrelserna ska bevaka hur de grundläggande betaltjänsterna motsvarar samhällets behov.

Källa: Länsstyrelsen i Västra Götaland

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV