Radar

Global klimatskatt skulle minska utsläppen

En global klimatskatt skulle ge stora minskningar av utsläpp av växthusgaser även om den är låg. Men en sån skatt skulle behöva kompletteras med politisk styrning så att inte fattiga länder drabbas.

Utsläppsminskningarna med en global, lägre, skatt skulle bli betydligt större än vid till exempel en skatt liknande den svenska, högre, koldioxidskatten som bara införs i vissa länder.

Det visar forskning vid Agrifood economics centre, som är ett samarbete mellan Sveriges lantbruksuniversitet och Lunds universitet.

Forskarna exemplifierar med att  en global skatt som bara är en tiondel av den svenska koldioxidskatten skulle minska utsläppen i världen med omkring 200 miljoner ton koldioxidekvivalenter. En global skatt skulle gynna produktionen av grönsaker på bekostnad av till exempel nötkött i länder utanför EU.

– Vi är medvetna om att det finns både politiska och administrativa svårigheter med en global skatt, säger Torbjörn Jansson, docent i national­ekonomi, och en av författarna till studien, i ett pressmeddelande.

– Men vår analys visar vikten av att nå ett globalt avtal för jordbrukets växthusgasutsläpp och betydelsen av att skatten är enhetlig. Om alla utsläpp behandlas lika, oberoende av var de sker, kan även en låg skatt ge stora utsläppsminskningar.

Måste kompensera i fattiga länder

Men studien visar att en global skatt kan drabba länder med låg BNP. Utsläppen per kilo producerad vara blir ofta högre i länder med låg BNP och det skulle göra produktionen där mindre lönsam och skulle kunna höja livsmedelspriserna i sådana länder. Dessa skulle kunna undantas från en global klimatskatt, men det skulle ge en mindre utsläpppminskning, enligt studien.

– Om fattiga länder får en lägre klimatskatt minskar nyttan av skatten, eftersom det skulle innebära att utsläppen beskattas mindre och minskar mindre där de är höga, och beskattas mer där de redan är låga, säger Torbjörn Jansson.

– En enhetlig och global skatt är bättre för klimatet, men den behöver kompletteras med styrmedel för fattigdoms­bekämpning.

Forskarna lämnar öppet för hur en sådan klimatskatt bäst skulle se ut – om den skulle gälla alla länder eller bra grupper av länder och om den ska vara lika hög i alla länder eller olika beroende på olika länders ekonomi.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV