Radar

FN: Kris hotar för tillgången på rent vatten

Världen behöver samarbeta för att alla ska kunna se rent vatten som en rättighet.

FN varnar för en hotande vattenkris, orsakad av ohållbar överkonsumtion, föroreningar och klimatförändringar.

Det är inför en konferens om situationen för världens vattenresurser som UNESCO, FN:s organisation för vetenskap och utbildning, släpper en rapport som visar att två miljarder människor idag saknar rent dricksvatten och 3,6 miljarder människor saknar säkra sanitetsförhållanden.

– Det finns ett akut behov av att etablera starka internationella mekanismer för att förhindra att den globala vattenkrisen går utom kontroll”, säger UNESCO:s generaldirektör Audrey Azoulay i en kommentar.

– Vatten är vår gemensamma framtid och det är mycket viktigt att vi agerar tillsammans för att dela det rättvist och hantera det på ett hållbart sätt.

Befolkningarna i världens städer som riskerar vattenbrist beräknas fördubblas mellan åren 2016 och 2050, till mellan 1,7 och 2,4 miljarder människor. Extrem och långvarig torka stressar också ekosystem runt om i världen.

– Om vi inte tar itu med det kommer det definitivt att bli en global kris, sa Richard Connor, rapportens chefredaktör, vid en presskonferens.

"Vatten ska inte vara en handelsvara"

Samarbete krävs nu för att vatten ska ska kunna vara en mänsklig rättighet för alla och inte utläsa konflikter kring tillgången på vatten. Områden som kräver samarbete är översvämnings- och föroreningskontroll, datadelning, avloppsvattenreningssystem och skydd av våtmarker, något som inte sker idag, enligt Richard Connor.

En grupp oberoende FN-experter och särskilda rapportörer sa på tisdagen också att vatten måste hanteras för det allmännas bästa och inte som en handelsvara.

– Att betrakta vatten som en vara eller en affärsmöjlighet kommer att lämna de som inte har tillgång till eller har råd med marknadspriser bakom sig, sa expertgruppen, enligt ett pressmeddelande.

FNs vattenkonferens, som pågår till den 24 mars, är den första om den frågan sedan 1977.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV