Radar

”Ukrainakriget bör påskynda grön omställning”

Kväll i Kiev den sista oktober.

Drygt hälften av svenskarna anser att kriget i Ukraina är en anledning att skynda på en grön omställning. Det är ändå förhållandevis få, jämfört med vad tillfrågade i andra Europeiska länder anser.

Undersökningen gjordes i augusti av Europiska investeringsbanken EIB, som bland annat är världens största långivare till klimatprojekt.

Även om 55 procent av de tillfrågade svenskarna anser att Ukrainakriget och de nu höga energipriserna bör leda till en snabbare omställning är det sett till hela EU fler – 66 procent – som svarar ja på samma fråga. Allra flest som vill skynda på en grön omställning finns i Kroatien, Italien och Ungern. Minst intresse för att skynda på omställningen finns i Tjeckien, Finland och Estland.

74 procent av de tillfrågade svenskarna anger också att de tror att dagens energiförbrukning och konsumtion kommer att leda till en global katastrof och 63 procent vill se hårdare beskattningar av förorenande varor och tjänster, som flyg och onödigt stora fordon. Nästan lika många vill se ett system där elen blir dyrare för den som konsumerar mycket el.

– Inför klimatkonferensen COP27 visar EIB:s klimatundersökning 2022 att svenskarna anser att vidareutveckling av förnybar energi bör prioriteras för att bekämpa den globala energi- och klimatkrisen, säger EIBs vice president Thomas Östros i ett pressmeddelande.

– Vi står redo att utnyttja hela vårt utbud av rådgivnings- och finansieringsinstrument för att stödja Sverige i en rättvis grön energiomställning som inte lämnar någon i sticket.

Drygt 28 000 personer över 15 år i 30 Europeiska länder deltog i årets klimatundersökning, som är den femte som görs av EIB.

Trots att 58 procent av svenskarna säger sig märka av klimatförändringar i sin vardag ses de ökade levnadsomkostnaderna som det största orosmolnet just nu (52 procent anser detta), medan klimatförändringen oroar 33 procent av de tillfrågade.

Nästan hälften av svenskarna svarar att utveckling av förnybar energi är den viktigaste frågan för politikerna just nu.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV