Radar

Elevsamarbete kan öka ojämlikheten

Informella samarbeten mellan elever via chattar och skolkonton gör det svårare för lärare att göra rätt bedömningar.

Elever som levt med digital teknik hela livet använder den också för att hjälpa varandra med skoluppgifter. Men det gör kunskapsbedömningen svårare för lärarna.

Det är en avhandling vid Mittuniversitetet som tittat på hur mobiltelefoner, chattar och delade skolkonton användes när eleverna på en högstadieskola arbetade med skoluppgifter.

Att många unga idag delar information med varandra är en självklarhet på den skola som studerades.

− Vissa elever arbetar i linje med läroplanens intentioner; anstränger sig och tar ansvar för sina studier medan det för andra elever är helt naturligt att logga in på varandras Google classroom-konton och revidera varandras texter eller skriva originaltexter för varandra. Somliga ber även mer högpresterande kamrater att ta en bild på sina färdiga skriftliga inlämningsuppgifter och skicka så att kamraterna sedan kan formulera om texten ”med egna ord” – utan lärarnas vetskap, säger Charlotta Rönn, doktorand i pedagogik vid Institutionen för utbildningsvetenskap på Mittuniversitetet i ett pressmeddelande.

Svårare bedömningar för lärare

Så det har blivit svårare för lärare att veta vem som egentligen skrivit det som lämnas in som en individuell uppgift.

−  Att elever hjälper varandra med skolarbete utan lärarnas vetskap är inget nytt i sig, men den digitala tekniken är vardag för dagens elever och de använder den informellt även i sitt skolarbete, vilket är värt att uppmärksamma i fortsatt forskning. Pandemin har gjort att skolor över hela världen i allt större utsträckning gått över till distansundervisning genom digital teknik, vilket kan förstärka problematiken, säger hon.

Flera risker finns

Det finns en fara i den här utvecklingen. Elever som lämnar in arbeten de inte tagit fram själva bedöms inte utifrån sina egna kunskaper och kan alltså gå miste om det stöd de egentligen skulle behövt för att utveckla till exempel sitt skrivande, enligt studien.

Det kan också skapa ökad ojämlikhet:

− Jag såg att elever med högre socialt och ekonomiskt kapital drar större nytta av de informella nätverken i klassen. Enligt eleverna tycks dessa elever kunna få högre betyg med liten ansträngning. Det finns också en risk att betygens tillförlitlighet och likvärdighet hotas, säger Charlotta Rönn.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV