Radar

Urfolks föremål i svensk-mexikansk utställning

Medlemmar av Yaqui Nation på besök i Göteborg.

Förra året återlämnade Världskulturmuseerna 24 föremål till den den mexikanska urbefolkningen Yaqui, som samlades in 1934 och därefter  visats upp i Sverige. Nu berättar en utställning om vad återlämning av ett kulturarv kan innebära.

Som LFT berättat tidigare begärde Mexiko att föremålen skulle återlämnas 2021, och Ann Follin, överintendent vid Statens museer för världskultur kommenterade frågan:

– De här föremålen tolkar vi i dag i nytt ljus tillsammans med de grupper som ursprungligen har skapat och använt dem. Slutsatsen blev att betydelsen för yaqui i Mexiko att återfå föremålen väger tyngre än vårt museiuppdrag. Nu kan vi ta nästa steg och i fortsatt dialog bygga kunskap om yaquis situation idag och inför framtiden.

Bälte med hjorthovar, använd av venadodansare
Bälte med hjorthovar, använd av venadodansare. Foto: Beatrice Törnros.

Föremålen återlämnades 2022 och man beslutade att göra en utställning om vad återlämningen av föremålen – repatrieringen – innebär ur olika perspektiv. Repatriering av föremål från museer till de länder där de en gång samlats in är aktuella i många fall – ett av de mest kända exemplen gäller de så kallade Parthenon-friserna, som ursprungligen satt på Parthenon-templet i Aten, men som sedan 1800-talet finns på British museum i London.

Utställningen som finns att se online och som har skapats kring återlämnandet av föremål till Yaqui berättar om ärendet och ger perspektiv på repatriering via bilder, intervjuer och film för en publik i både Sverige och Mexiko.

Tre dokumentärfilmer berättar om olika faser i föremålens historia – om hur de samlades in, om yaquis situation i dagens Mexiko och om återlämnandet. Text och bilder berättar om den svenska expedition samlade in föremålen.

Matachinedansare klädd i vitt med krona på huvudet
Matachinedansare klädd i vitt med krona på huvudet. Foto: Bodil Christensen

– Det finns många sätt att berätta en historia och när det gäller repatriering förekommer ibland skilda åsikter även hos de direkt berörda. I Fallet yaqui ges röst åt olika personer som visar på den mångfald av uppfattningar som kan förekomma i repatrieringsprocesser, säger Adriana Muñoz, intendent vid Världskulturmuseerna.

Återlämnandet av föremålen till yaqui grundar sig på artikel 15 i Unescos 1970 års konvention och artikel 12 i FN:s deklaration om urfolks rättigheter.
Utställningen Fallet Yaqui har tagits fram i samarbete mellan svenska riksantikvarieämbetet och den mexikanska kulturarvsmyndigheten Instituto Nacional de Antropologia e Historia (INAH) och i dialog med yaqui och finns tillgänglig på svenska, engelska och spanska.

Läs också: Föremål från urfolk ska lämnas tillbaka
Läs också: Återlämnade föremål blir svensk-mexikansk utställning
Läs också: Samemueum tar över samiska föremål

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV