Radar

Återlämnade föremål blir svensk-mexikansk utställning

Världskulturmuseerna har återlämnat föremål till ursprungsfolket yaqui i Mexiko. Istället kommer att föremålen visas på museet i Sverige skapa nu en digital utställning om föremålen som kan ses i både Sverige och i Mexiko.

Yaqui vände föremålen i danscermonier, men togs med till Sverige efter att fältarbeten skett i Mexiko.

Eftersom föremålen inte togs till Sverige i tid med juridiska regler är det utifrån bland annat FN:s deklaration om urfolks rättigheter som föremålen återlämnats.

– De aktuella föremålen förvärvades från människor som var deporterade och därmed extra utsatta. De lämnas nu tillbaka till ett folk som fortfarande kämpar för sina rättigheter. Vi har förstått att återförandet betyder mycket, och att tillgången till de här föremålen kan bidra till yaquis egen kunskap om sin historia, säger Världskulturmuseernas överintendent Ann Follin i ett pressmeddelande.

Nu ska museet, tillsammans med den mexikanska kulturarvsmyndigheten Instituto Nacional de Antropologia e Historia (INAH) och med yaqui-folket skapa en digital utställning med bilder, intervjuer och film om detta både svenska och internationella kulturarv, som kommer att kunna ses i både Sverige och i Mexiko.

– Vi kommer fortsätta att bygga och sprida kunskap om urfolk och fortsätta att fördjupa dialogen med Mexiko och yaqui, säger Ann Follin.

Krav på återlämnande av föremål som på olika sätt hamnat på bland annat europeiska museer är en fråga som hanteras i många länder. Ett av de mest kända exemplen gäller de så kallade Parthenon-friserna, som ursprungligen satt på Parthenon-templet i Aten, men som sedan 1800-talet finns på British museum i London. Grekland vill att friserna återförs men Storbritannien har hittills vägrat. I september 2021 uppmanade FN-organet UNESCO Storbritannien att återlämna friserna.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV