Radar

Föremål från urfolk ska lämnas tillbaka

Bland de 24 föremål som Sverige ska lämna tillbaka till yaqui-folket i Mexico finns den här dansmasken.

Statens museer för världskultur ska lämna tillbaka 24 föremål till urfolket yaqui i Mexiko.

Föremålen användes av yaqui-folket i danscermonier och kom till Etnografiska museet 1935.

Mexicos regering krävde förra året att föremålen ska lämnas tillbaka, efter att en utredning i Sverige kommit fram till att det inte fanns några juridiska skäl för Sverige att lämna tillbaka föremålen, baserat på hur de förvärvades.

Museet har haft en dialog med FN-organet Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples (EMRIP) och återlämnandet sker nu istället utifrån Unescos konvention från 1970 och FN:s deklaration om urfolks rättigheter.

– Vi har arbetat länge med frågan och gjort en gedigen utredning utifrån de regelverk och den lagstiftning Sverige har att följa, säger Ann Follin, överintendent vid Statens museer för världskultur i ett pressmeddelande.

– De här föremålen tolkar vi i dag i nytt ljus tillsammans med de grupper som ursprungligen har skapat och använt dem. Slutsatsen blev att betydelsen för yaqui i Mexiko att återfå föremålen väger tyngre än vårt museiuppdrag. Nu kan vi ta nästa steg och i fortsatt dialog bygga kunskap om yaquis situation idag och inför framtiden.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV