Radar

Småskaliga jordbrukare kan lösa problem med hunger

Småskaliga jordbrukare kan göra mycket för att minska hunger i världen.

783 miljoner människor drabbades på något sätt av hunger under 2022. Enligt FN:s analys är det satsningar på landsbygdsutveckling och på småskaligt jordbruk som kan förbättra situationen.

Det är en rapport över livsmedelssäkerheten i världen, som sammanställts av fem olika FN-organ, som presenterats och som visar att antalet hungrande blir fler. De blev 122 miljoner fler hungrande mellan 2019 och 2022 och utgör nu nio procent av världens befolkning. Pandemin, klimatförändringar och konflikter är orsaker och situationen är är värst på landsbygden i utvecklingsländer. Småskaliga jordbrukare drabbas hårt och fler kvinnor drabbas än män.

Svaret från FN-organsationerna – Internationella fonden för jordbruksutveckling (IFAD), FN:s fackorgan för jordbruk, skogsbruk och fiske (FAO), FN:s barnrättsorganisation (Unicef), Världslivsmedelsprogrammet (WFP) och Världshälsoorganisationen (WHO) – är att investeringar i landsbygdsutveckling måste öka och att det kan förbättra situationen både på landsbygden och i städer. Livsmedelssystemen måste också bli mer motståndskraftiga, hållbara, rättvisa och inkluderande och med tillgång till rätt teknik är det de småskaliga jordbrukarna som kan producera varierad mat och anpassa sig till klimatförändringarna, enligt rapporten.

– En värld utan hunger är möjlig. Det vi saknar är investeringarna och den politiska viljan att implementera lösningar i stor skala, säger IFAD:s ordförande, Alvaro Lario i en kommentar till rapporten.

De åtgärder som pekas ut är utbildning, tillgång till jordbruksmetoder, teknik och finansiering. Vägar, lager, kylförvaring, elektrifiering, tillgång till digitala verktyg och vattenförsörjning är konkreta förslag på satsningar.

Småskaliga jordbrukare får idag mindre än två procent av den globala klimatfinansieringen.