Radar

Lösningar finns redan för fossilfria transporter

Elvägar, där fordon laddas kontinuerligt har testats på ett antal sträckor sedan några år.

Tillräckligt många tekniska lösningar finns redan för att göra transporter i Sverige fossilfria, enligt transportbranschen.

Men svenska myndigheter inte är tillräckligt samordnade för att klimatmålen ska nås, enligt klimatpolitiska rådets kanslichef Ola Alterå, vid en energi- och transportkonferens i Göteborg i december.

– Färdplaner finns för respektive bransch och målen är tydliga, men helikopterperspektivet saknas och möjliga synergier förbises. Detta gäller särskilt på transportområdet.

– Vi behöver ta upp våra verktyg och börja använda dem, sa Energimyndighetens generaldirektör Robert Andrén.

Vägtransporter och elektrifiering har varit i fokus, men branschen konstaterar att också flyg, persontransporter och sjöfart och elektrobränseln måste inkluderas.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV