Radar

Bibliotekarier vill inte ange papperslösa

En stor majoritet av bibliotekarier uppger i en enkät att tycker att det är ett dåligt förslag att  de skulle tvingas ange papperslösa.

En överväldigande majoritet av bibliotekarier vill inte att det införs en plikt för yrkesgruppen att anmäla papperslösa personer.

1891 bibliotekarier har tillfrågats om sin åsikt och 86 procent ser en anmälningsplikt som mycket dåligt och ytterligare sju procent ser den som dåligt. Tre procent av de tillfrågade ser förslaget som bra.

Det är fackförbundet DIK som ställt frågan med anledning av Tidö-partierna föreslagit att myndigheter och kommuner ska bli skyldiga att informera Migrationsverket och polisen när de kommer i kontakt med personer som vistas i Sverige utan tillstånd.

– DIK:s bibliotekariemedlemmar har tydligt uttryckt att förslaget om anmälningsplikt bör skrotas. Det strider mot flera internationella konventioner och står dessutom i bjärt kontrast till bibliotekslagen som slår fast att biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla. Vi kräver att förslaget i sin helhet omedelbart dras tillbaka, säger Anna Troberg, förbundsordförande i DIK.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV