Radar

Vandring lyfter olika sidor av älven Ljungan

Älven Ljungan vid Stödesjön.

En profan pilgrimsvandring från kust till högfjäll ska lyfta både miljöfrågor och energifrågor längs älven Ljungan i sommar. Den ska uppmärksamma både den bevarade naturen och älvens betydelse för vattenkraften och skogsbruket. Den ska också skapa en samhörighetskänsla bland de som bor längs älven.

Det är 39 mil från Ljungans mynning vid Sundsvall till Ljungsjöarna nära Helagsfjällen där den har sin början. Vandringen längs sträckan ska bli en miljömanifestation som lyfter de olika betydelser älven har på olika platser.

– Ett perspektiv behöver inte utesluta det andra. Vi måste inte antingen ha en resa med bara vackra upplevelser, eller en färd som endast ser miljöförstörda vatten och skändade stränder. Jag vill att vi ska se helheten, dämmen såväl som fritt strömmande vatten. Glädje över det orörda och vackra såväl som sorg över det förstörda och oro över det som är hotat. Det är inte bara svart eller vitt, samtidigt som jag grämes över förstörda forsar så kan jag glädjas över att ha elektricitet i mitt hus, säger Lars Fersters, en av initiativtagarna.

Lars Fersters är en av initiativtagarna vill expeditionen längs Ljungan
Lars Fersters är en av initiativtagarna vill expeditionen längs Ljungan. Foto: Privat

Ljungan är "min" älv för många

Han bor i Njurunda, strax söder om Sundsvall, där Ljungan rinner ut i Bottenhavet.

– Som barn såg jag flottning på älven och lekte där på somrarna. Det var ”min” älv som jag visste rann upp ”bland fjällen”. Den har källorna vid Helagsmassivet och jag har länge tänkt att jag någon gång skulle vilja vandra hela vägen.

Nu blir det av genom en 19 etapper lång ”profan pilgrimsvandring” genom Medelpad och Härjedalen, som Naturskyddsföreningen i Sundsvall-Ånge och Friluftsfrämjandet Njurunda arrangerar. 39 mil ska avverkas till fots, på cykel och i kanot.

Längs Ljungan finns många vattenkraftverk och Ljungan blir en av de första älvarna där vattendomarna för vattenkraften ska omprövas. Alla vattendomar i hela Sverige ska granskas och förnyas med ambitionen att förbättra naturmiljöer utan att elproduktionen minskar för mycket.

– Expeditionen är ett sätt att uppmärksamma det viktiga arbetet med vattendomarna inför valet i höst, säger Lars Fersters.
Han hoppas också att vandringen ska koppla samman olika bygder längs älven och skapa samhörighet.

– Vi är många som lever och vistas längs Ljungan och som känner den som ”min” älv. Den samhörighetskänslan kan nog se olika ut beroende på var någonstans längs älven man befinner sig, men detta att Ljungan är ”min” älv är inte något egoistiskt utan tvärt om något som förenar oss.

Experter föreläser längs vägen

En rad experter kommer på olika platser längs vägen att berätta om hur delar av älvens forsar har räddats, om skogsmiljöer och om fornlämningar. Till sist, vid Helagsglaciären kommer naturgeografen och glaciologen Gunhild Rosqvist att berätta om hur klimatet påverkar glaciärerna. Det var hennes Sommar i P1 förra året som fick Lars Fersters att inse att den här resan behöver göras nu.

– Hon berättade om sitt arbete på bland annat Helagsglaciären, och om hur den nu smält ner så att den är i två delar, och att den är på väg att försvinna helt. Hon sa ju vad jag egentligen redan visste, men jag kände att jag blev desperat. Skulle den här vandringen bli av visste jag att jag den behövde bli av snart.

Vandringen längs Ljungan

Expeditionen kommer att ske den 14 juli till den 6 augusti.

Vandringen kommer att starta vid Ljungans utlopp och i början följa den befintliga vandringsleden St Olofsleden. Därefter har kontakter på olika platser längs vägen hjälpt till med förslag på sträckningar till fots, per cykel och i kanot, samt lämpliga övernattningsplatser.

Den som vill delta kan göra det på de sträckor som passar. Föranmälan behövs, framför allt för sträckor som sker med cykel eller kanot. På vandringssträckorna går det bra att bara dyka upp vid tid och plats för avmarsch.

– Många har meddelat att de är intresserade av att vara med på sträckan vid Haverö strömmar utanför Ånge. Sen får vi se hur många som kommer, säger Lars Fersters.

Grenforsen blir ett av de första stoppen. Den ligger efter Ljungans sista kraftverk, ett par mil från kusten. Den skulle ha dämts upp, men miljöaktivister stoppade utbyggnaden.

Likadant är det med Söllbacka strömmar vid Storsjö i Härjedalen, som var föremål för Sveriges sista älvstrid omkring 1980. Utbyggnaden stoppades och forsarna finns kvar, och där kommer en av de aktivister som var med då att berätta.

Mer information om Expedition Ljungan finns på facebook.

Källa: Expedition Ljungan

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV