Radar

Stöd till småskaligt jordbruk kan stoppa matkrisen

Småskaligt jordbruk runt om i världen behöver stöd för vatten- och markvård och och kunna få lån till låga räntor.

FNs fond för stöd till utveckling inom jordbruket (IFAD) anser att det är investeringar i småskaliga bönders verksamhet som kan bygga motståndskraft mot krisen inom livsmedelsproduktionen. 

I många länder klarar bönder inte av att producera mat ens för sina egna behov.

– Vad vi ser är att de för närvarande inte ens kan producera sin egen mat, många av dem måste sälja sina tillgångar … eftersom de inte har tillräckligt att försörja sig själva, säger chefen för IFAD, Alvaro Lario, i en intervju med The Guardian.

Investeringarna handlar om hundratals miljarder dollar, som behöver går till vatten- och markvård, lån till låga räntor, tillgång till marknader och ökad produktivitet.

Utan de investeringarna kommer livsmedelskriser att uppstå om och om igen.

– På kort sikt har vi haft en hel del klimatchocker, torka och översvämningar som också har gjort det mycket värre, men generellt sett har vi inte ägnat tillräckligt mycket uppmärksamhet åt hur maten produceras, hur maten distribueras, hur maten lagras och skapandet av jobb i många av dessa landsbygdsområden, säger Alvaro Lario.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV