Radar

Ukrainakriget ger höga fossilsubventioner

Världens subventioner av fossila bränslen är rekordhöga på grund av Ukrainakriget.

Efter att ha legat på en rekordlåg nivå 2020 har världens subventioner av fossila bränslen ökat. 2022 låg de istället på en rekordhög nivå.

Det är det internationella energiorganet IEA som släppt statistiken och man summerar subventionerna under 2022 till 12 000 miljarder kronor. Det är dubbelt så mycket som under 2021 och mer än något år sedan 2010.

Det är Ukrainakriget som ligger bakom ökningen eftersom oron på energimarknaderna ledde till högre priser på de internationella marknaderna – högre än vad många konsumenter betalde.

Enligt IEA var skyddade subventionerna kunder från skyhöga proser, men subventionerna var inte välriktade och de såg till att de fossila bränslenas konkurrenskraft hölls uppe till förmån för alternativ med låga utsläpp.

Subventionerna 2022 gick till både olja, fossilgas och elektricitet. Det var höga priser på fossila bränslen som gjorde att också elpriserna pressades uppåt 2022.

Regeringarnas subventioner var av olika slag, enligt IEA, men vanligast var att sätta ett tak på bränsle- eller elprishöjningar. Andra exempel är befrielse från skatter och avgifter, kompensation till för drabbade konsumentgrupper samt att många allmännyttiga företag och energiföretag fick ytterligare stöd för att hantera högre bränslerelaterade kostnader, särskilt för gas och el, enligt rapporten.

Subventionerna fanns framför allt i tillväxt- och utvecklingsekonomier och ses som en ”betydande belastning på skatteresurserna”.

Att fasa ut subventioner av fossila bränslen är en viktig del av världens energiomställning med oroliga tider gör att det medför ekonomiska och sociala kostnader.

– Det är besvärande att de [subcentionerna] finns kvar, trots att alla länder lovat i minst 14 års tid att ta bort eller reformera stöden, säger Jacob Skovgaard, statsvetare på Lunds universitet som studerat fossila subventioner till SVT.

– Det är ett svårt besked för klimatomställningen. Vi har haft sjunkande subventioner under tio år, men med kriget blev det en rebound-effekt. Men jag tror att det kommer att vara ett litet hack i kurvan som inte påverkar omställningen på sikt, för där finns nu ett sådant momentum i förnybar energi som sol- och vindkraft, säger Måns Nilsson, chef på Stockholm Environment Institute, också han till SVT.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV