Radar

Källsorterat avloppsvatten blir en resurs

I Helsingborg blir källsorterat avloppsvatten nu en resurs i ett unikt försök.

Toalettvatten, gråvatten från kök och tvätt samt matavfall behandlas på olika sätt i anläggningen Recolab i Helsingborgs hamn.

De sorterade flödena gör att man kan utvinna ren gödsel i form av kväve och fosfor, rent vatten och biogas.
Att utvinna fosfor ur avloppsvatten genom en cirkulär process är intressant eftersom fosfor ses som en kritisk råvara inom EU.

Enligt projektet är man först i världen med att hantera avloppsvatten som en resurs och i maj fick man ta emot priset Global Water Awards i kategorin för ”Wastewater Project of the Year”. Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp (NSVA), Nordvästra Skånes Renhållning (NSR) och Helsingborgs stad samarbetar i projektet.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV