Radar

Pant på plastförpackningar skulle öka återvinning

Vissa butiker har tidigare infört pant på plastpåsar.

För att minska mängden engångsplast och för att mer plast ska återanvändas föreslår forskare ett pantsystem på matförpackningar.

Idén bygger på att en opinionsundersökning 2021 visade att pantsystem stöd av många innevånare oavsett samhällsgrupp, kön, geografisk hemvist eller partipreferenser.  

Pantsystement skulle innebära att plastförpackningar lämnas tillbaka i mataffären, som vidarebefordrar plasten till tillverkarna. 

– Tvingas företag att ta hand om sina egna livsmedelsförpackningar blir det logiskt för dem att se förpackningarna som en resurs som de kan göra något med. Det blir en faktor för dem att tänka ett steg längre vad gäller råvarumaterial, design och återvinning. På sikt kanske de kommer att utforma sina förpackningar med återvinning i åtanke, eller satsa på återbruk. Svenskar är även vana vid att panta, något som ytterligare kan främja denna typ av åtgärd, säger Karl Holmberg, doktorand vid Statsvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet.

Han ser plaståtervinningen idag som alltför grovmaskig för att verkligen gynna en större användning av återvunnen plast.

– Allt blandas [idag] vilket gör att det är svårt att sortera och göra något vettigt av den plast som kommer ut från systemet. Ett system där vi har en bättre överblick över vilka förpackningar som kommer från vem, och var de hamnar, skulle sannolikt bidra till en snabbare omställning mot mer hållbara förpackningar,säger han.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV