Radar

600 000 elever ska få hållbarare skolmat

20 skolor i Malmö och Umeå ska arbeta med hur skolmaten ska bli mer hållbar och hälsosam.

Morgondagens upplysta matkonsumenter sitter i skolbänken i dag. Så när Schoolfood4change ger 600 000 elever en chans att äta hållbar och hälsosam skolmat finns en möjlighet att ändra hela matsystemet. Några av eleverna finns i Umeå och Malmö.

Schoolfood4change har startats av den internationella organisationen ICLEI (se faktaruta) med pengar från EU. 3 000 skolor i 26 kommuner och regioner i Europa ska i fyra år kunna arbeta med hur skolmaten ska bli hållbarare.

Det kan handla om upphandlingar av skolmåltider, att kockar kan laga grönare mat, ätbara skolträdgårdar och att maten integreras i pedagogiken. 
I Sverige är Världsnaturfonden samordnare och som pilotskolor har man valt fem skolor i Malmö och 15 skolor i Umeå.

–  Vi märker att detta ligger helt rätt i tiden. I tuffa ekonomiska tider med prishöjningar på mat, brist på olika råvaror och en klimatkris som vi inte kan blunda för så blir frågan om hållbar skolmat för alla ännu mer aktuell, säger Ulrika Backlund, projektledare på WWF Sverige.

Grönare menyer på schemat

Projektet startade när ICLEI i olika sammanhang såg en kraft i just skolmåltider vad gäller hur matkonsumtion kan bli mer hållbar. 

– Det har växt så att ett 40-tal kommuner och expertorganisationer nu samarbetar utifrån EU:s livsmedelsstragtegi Farm to fork, säger Ulrika Backlund.

Ätbara skolträdgårdar, hållbara upphandlingar och mat som en del i undervisningen är några sätt för skolor att artbeta med projektet
Ätbara skolträdgårdar, hållbara upphandlingar och mat som en del i undervisningen är några sätt för skolor att artbeta med projektet. Foto: Umeå kommun

Varför prövas det här i Malmö och Umeå?

– Malmö och Umeå visade intresse. De ligger också väldigt långt fram i sitt hållbarhetsarbete och arbete med hållbara måltider. Miljöavdelningar och måltidsservice arbetar tätt ihop redan. Det handlar inte om forskning eller ny kunskap utan om att testa sånt vi vet kan fungera. Vad kan bli bättre vad gäller skolmåltider?

Projektet sätter upp ramar av möjliga åtgärder som kolrona kan välja bland. Det kan bli fråga om hållbarare upphandling av skolmåltider, större kunskap hos kockar för grönare menyer, skolträdgårdar, elevinflytande, mindre matsvinn och att maten integreras i pedagogiken.

– Skolmaten är inte bara en lunchrast och skolrestaurangen är inte bara ett ställe där man äter, utan måltidernas innehåll och ursprung kan uppmärksammas i undervisningen. Barnen förstår inte alltid varför viss mat serveras samtidigt som många kommuner försöker styra mot mindre kött både för ekonomin, hållbarheten och hälsan. Eleverna behöver få veta varför viss mat är bra. Det sprider kunskap om ett hållbart matsystem och det är vårt största utvecklingsområde i Sverige, säger Ulrika Backlund.

Skolorna ska också samverka med samhället.

– Skolan kan exempelvis kontakta lokala livsmedelshandlare för att ta vara på varor med kort hållbarhet. En pensionärsförening skulle kunna ta hand om en skolträdgård på helger och lov. Eleverna kan också göra besök på gårdar.

Projektet blir en bra hävarm

I Umeå provar 15 skolor konceptet. Kommunen får EU-pengar som gör att en projektgrupp kan avsätta tid för arbetet. 

– Vi gick med för att det går i linje med kommunens miljömål. Projektet blir en bra hävarm för att utveckla mer hållbara och hälsosamma skolmåltider. Vi kan också lära av andra länder och skolor, säger Märta Streijffert, projektledare på kommunen.  

I ett år har skolorna tittat på var man står idag och skapat arbetsgrupper med pedagoger, måltidspersonal och elevhälsan. De kan sen involvera barnen utifrån barnens ålder.

Tomtebo gårds skolas 300 elever från förskoleklass till årskurs 3 ska delta.

– Vi har en skolträdgård där vi ska satsa på mer närproducerat och närodlat i skolmaten i tätt samarbete med elever och Måltidsservice. En idé vi har är att skicka med en utmaning med eleverna hem över helgerna där de får till uppgift att testa olika smakprovningar tillsammans med sina familjer som vi sedan följer upp under skoltid, säger Maria Roshed Sandström, fritidspedagog på Tomtebogårds skola.

Smakprovningar tillsammans med sina familjer som sedan följs upp under skoltid är en idé som Maria Roshed Sandström, fritidspedagog på Tomtebogårds skola i Umeå vill prova
Smakprovningar tillsammans med sina familjer som sedan följs upp under skoltid är en idé som Maria Roshed Sandström, fritidspedagog på Tomtebogårds skola i Umeå vill prova. Foto: Umeå kommun

"Framtidens upplysta och hållbara konsumenter"

Ulrika Backlund tycker att svenska skolor generellt har bra skolmat redan idag.

– Jag vågar säga att vi i Sverige ligger ganska långt fram i och med att det är gratis skolmat och att skolorna har kök och att det finns mycket medvetenhet kring hållbarhet.

Sen finns det regioner i Europa som redan köper in enbart ekologiskt och lagar all mat från grunden och till exempel involverar barnen mer i matlagningen på en del skolor.

– Vi behöver lyssna mer på barnen. Det finns en syn att barn inte gillar viss mat, men om de har varit med och odlat en grönsak är de mycket mer benägna att också äta den. Låt barnen vara delaktiga. De är framtidens upplysta och hållbara konsumenter.

Fakta

Skolorna i Schoolfood4change bestämmer själva vad de vill göra men EU beskriver fyra väsentliga områden för att skapa ett helhetsperspektiv kring en hållbar matkultur: 

• Lärare och måltidspersonal ska samarbeta. Hur kan man till exempel starta en skolträdgård? 
• Utbildning och lärande. Hur kan maten användas i läroplanen?
• Stämmer utbudet i skolans kafeteria överens med hållbarare mat?
• Skolorna ska samarbeta med det omgivande samhället.

Skolorna ska utvärdera årligen och åtminstone nå en basnivå. Erfarenheter ska kunna bytas mellan skolor, som finns i Estland, Danmark, Belgien, Sverige, Österrike, Spanien, Tjeckien, Slovakien, Italien, Ungern, Tyskland, Frankrike.
Projektet pågår i fyra år från 2022 till 2025. Sen är tanken att arbetssätten ska leva kvar av sig själv. 
 
I Sverige drivs SchoolFood4Change av WWF, Umeå kommun och Malmö Stad men totalt 40 samarbetsparter i Europa ingår. 

Projektet har också utvecklat konceptet Hela skolan för hållbar mat, och kartlagt skolmåltiderna i de 12 projektländerna. Dessa framsteg har lockat både städer och enskilda skolor inom och utanför EU att bland annat testa nya sätt att utveckla sitt arbete, stärka eleverna med både praktiska och teoretiska livskunskaper för en hållbar livsstil. Genom att inkludera både elever, lärare, vårdnadshavare och samhället i stort, är tanken att man skapar en hållbar lokal matkultur som ska hålla i längden.

Syftet är att skapa skräddarsydda verktyg för skolor, måltidsleverantörer och beslutsfattare.

Projektet är en del av EU-programmet Horizon 2020 och målet är att nå två miljoner europeiska medborgare varav 600 000 unga i 12 EU-länder fram till 2025.

ICLEI – Local Governments for Sustainability – är ett globalt nätverk med fler än 2500 lokala och regionala myndigheter i mer än 125 länder som engagerar sig för hållbar stadsutveckling. Man påverkar hållbarhetspolitik och driver lokala åtgärder och skapar systemförändringar i stadsområden genom praktiska, integrerade lösningar. 

Källa: ICLEI, WWF, Schoolfood4change

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV