Radar

Miljömärkta byggen ökar

Antalet byggprojekt som miljömärks blev fler under 2022.

Byggbranschen har bromsat in, men byggen med miljömärkningen Svanen blev 17 procent fler under 2022.

Siffrorna kommer från Nordisk Miljömärkning, som redovisar att 45 000 lägenheter, hus, förskolor och skolor är under konstruktion i de nordiska länderna. 38 000 av dem byggs i Sverige.

– Det är mycket glädjande att se det stora genomslag vi har hos såväl stora som små aktörer. Det bevisar att Svanen är ett kraftfullt verktyg och att hållbarhet är en del av företagets kärnverksamhet. Inte en nischfråga, som hållbarhet kunde vara för många företag tidigare, säger Stefan Björling, chef för affärsområde hus och renovering, Miljömärkning Sverige.

Svanenmärkta hus gynnas också av vissa banker, som ger ”gröna lån” till lägre ränta.

– Det ska löna sig att välja rätt för miljön och gröna bolån är ett sådant initiativ som bidrar till fortsatt tillväxt för det hållbara byggandet i Sverige. Det är viktigt om vi ska kunna nå miljö- och klimatmål och bidra till den gröna omställningen av samhället, säger Stefan Björling.

Fakta

Det finns 25 012 färdigbyggda Svanenmärkta lägenheter, hus, förskolor och skolor i Sverige och drygt 38 000 är under konstruktion.

Kraven ett Svanenmärkt bygge ska leva upp till är:

Låg energiförbrukning
Bra inomhusklimat
Tuffa kemikaliekrav
Strikta krav på certifierat trä
Hög byggkvalitet genom tredjepartskontroll.
God möjlighet till återanvändning och återvinning av byggnadsdelar

Källa: Nordisk miljömärkning