Radar

Olyckor vid odling ska minskas

Olyckorna och sjukdomar kopplade till jordbruk och odling ska minskas.

De som arbetar med jordbruk och trädgårdsodling drabbas ofta av olyckor och mår ofta dåligt. Nu ska kunskap om riskerna spridas.

Jordbrukare och odlare arbetar ofta ensamma och dödas eller skadas i  olyckor, ådrar sig arbetsrelaterade sjukdomar eller lider av psykosocial ohälsa, enligt en studie av Jordbruksverket där lantbrukare intervjuats.

Detta ska det nu rådas bot på genom en strategi för hur kunskaper om en bra arbetsmiljö ska spridas.

– Det är tydligt att strategin behöver involvera frågor om psykosocial ohälsa då detta område ofta återkom i intervjuerna. Rädsla för djurrättsaktivism, en negativ bild av lantbruket i samhällsdebatter, ensamt arbete och nitiska myndighetskontroller är faktorer som bidrar till att man mår dåligt. I satsningen Säkert Bondförnuft fokuserade man på fysiska olyckor och arbetssjukdomar. Kunskapen om hur utbredd psykosocial ohälsa är och vilka åtgärder som behövs är ganska låg idag, säger Lina Edvardsson, näringsutvecklare på Jordbruksverket.

”Säkert bondförnuft” var en satsning på området som gjordes 2008-2013 och som ledde till att olyckorna minskade.

Den nya strategin har tagits fram under två år och visar att det är viktigt att medvetenheten om arbetsmiljöer, risker och förbättringar finns med över tid både bland lantbrukare, rådgivningsföretag, forskare och myndigheter.

– I Sverige har vi arbetat väldigt lite med dessa frågor i förhållande till många andra länder, säger Lina Edvardsson.

Den nya strategin ska användas 2023– 2027 genom lokala erfarenhetsträffar, kurser och kunskapsevenemang.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV