Radar

Naturvårdssatsningar ”en droppe i havet” 

Sverigedemokraternas ekonomisk-politiske talesperson Oscar Sjöstedt i samtal med finansminister Elisabeth Svantesson (M) i samband med måndagens budgetdebatt i riksdagen.

Kritiken är hård mot att skyddet och skötseln av värdefull natur får för lite pengar också i regeringens vårbudget. Jobb blir färre, skyddsvärd skog riskerar att avverkas och klimatkrisen hanteras inte, anser naturvårdsorganisationer.

Kampen mot prisökningar går först i regeringens vårbudget, som läggs i ett svårt ekonomiskt läge, där en lågkonjunktur hotar att vara fram till 2025, enligt regeringen.

Kommuner och regioner befarar ha ett underskott på 24 miljarder kronor 2024 och någon höjning i regeringens vårändringsbudget som motsvarar det behovet i vård och skola finns inte. Inte minst barnfamiljer drabbas, enligt oppositionen.

Konkurrensen i livsmedelssektorn ska öka, skatten på jordbruksdiesel fortsätter vara sänkt och fler ska komma i jobb, enligt finansminister Elisabeth Svantesson, M, som också lyfte satsningar på försvaret, när hon presenterade regeringens vårändringsbudget på måndagen.

"Sammanflätade kriser hanteras inte"

Men naturvård och miljö- och klimatarbete får fortsatt stå tillbaka. Miljöbudgeten för 2023 minskades i höstas och till skydd och skötsel av värdefull natur saknas mycket pengar också i vårändringsbudgeten, enligt bland annat Världsnaturfonden.

– Regeringens brist på handlingskraft att ta itu med de sammanflätade kriserna för klimatet och den biologiska mångfalden fortsätter att yttra sig i vårbudgeten. Friska och fungerande ekosystem stärker vår förmåga att tackla klimatförändringarna och förser oss med mat, vatten och pollinering säger Gustaf Lind, generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF i ett uttalande.

Jobb på landsbygden försvinner, samtidigt som skyddsvärd skog avverkas, enligt WWF, som tar som exempel hur en skog i Storuman istället för att bli ett naturreservat nu ska avverkas av skogsägaren.

Enligt WWF lovade L inför valet att 8,8 miljarder skulle satsas på skydd och åtgärder för värdefull natur, men 2023 blir det istället bara 2,3 miljarder.

– Regeringen aviserar i vårändringsbudgeten att de inte kommer lägga fram någon havsmiljöproposition i år vilket är olyckligt. Miljömålsberedningens betänkande innehåller många viktiga förslag för att stärka havsmiljön, säger Gustaf Lind.

"Budget bromsar omställning"

Också Naturskyddsföreningen reagerar mot bristen på satsningar på natur, miljö och klimat.

– Regeringens vårbudget bromsar klimatomställningen och ökar utsläppen. Med denna politik kommer Sverige att missa klimatmålen. Regeringen och Sverigedemokraterna måste sluta att klamra sig fast i fossilsamhället och lägga om politiken för att möta klimatkrisen, säger Karin Lexén, generalsekreterare i Naturskyddsföreningen, som dock tycker att det är positivt att regeringen tredubblar finansieringen av internationella klimatinvesteringar.

1,5 miljarder kronor ska satsas på klimatåtgärder i Ghana, Dominikanska republiken och Nepal till 2032, istället för 450 miljoner som varit aktuellt tidigare, enligt Dagens Nyheter.

Naturskyddsföreningen påpekar att anslagen till skydd och skötsel av värdefull natur skars ner med 1,5 miljarder i höstas och nu ökas med 40 miljoner.

– Satsningarna på naturvårdsarbetet är en droppe i havet jämfört med vad som krävs. De kraftiga nedskärningar på naturvård som gjordes i höstas kommer leda till att mer skyddsvärd skog avverkas, ängar växer igen och fler arter hotas, säger Karin Lexén.

Pengar satsas på förberedelser inför miljöprövningen av vattenkraften, men havsmiljöpropositionen skjuts upp.

– Vi förutsätter att detta innebär att miljöprövningen av vattenkraften återupptas efter den paus som regeringen tidigare beslutat om. En miljöanpassning av vattenkraften är helt nödvändig för att rädda utsatta djur och växter och för att leva upp till EU:s lagstiftning, säger Karin Lexén.

Ifråga om krisen för klimatet, där FN:s klimatpanel IPCC och Klimatpolitiska rådet och andra varnat för att fler åtgärder behövs nu, saknar Naturskyddsföreningen åtgärder:

– Det är uppenbart att regeringen inte agerar på vetenskapen om det akuta läget – talar experterna för döva öron?

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV