Radar

Trend att fler bönder väljer bort eko-drift

Små mjölkbönder har börjat överge ekologisk drift.

Sämre efterfrågan på ekovaror har ställt många bönder inför valet om de ska fortsätta producera ekologiskt. Framför allt är det mjölkbönder som blir konventionella, men även en del växtodlare, enligt en rapport från Hushållningssällskapet. 

Enligt rapporten är det framför allt bönder som inte haft ekologisk mjölkproduktion någon längre tid och de som är mer affärsmässigt än ideologiskt drivna som överger det ekologiska bruket, enligt Hushållningssällskapet.

– Några lantbrukare har valt en mellanväg och behållit spannmålsodlingen som ekologisk medan mjölkproduktionen bedrivs konventionellt, säger Elisabeth Thisner på Hushållningssällskapet Västra, Skara, i ett uttalande.

Mjölkproduktion kan ställas om till ekologiskt igen snabbare än växtodling.
Andra trender är att det är mindre mjölkproducenter som lämnat den ekologiska produktionen – större producenter fortsätter och satsar istället hårdare. Eko-odlare byter oftare från foderspannmål till att odla ekologiskt brödvete och ekologisk grynhavre.

Hushållningssällskapet består av 15 Hushållningssällskap, från norr till söder som arbetar med lantbrukets och landsbygdens utveckling efter regionala förutsättningar. Hushållningssällskapet har idag cirka 25 000 medlemmar.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV