Radar

Nätverk ska ge grönare forskning

Universitet och högskolor ska nu börja samarbeta för att minska sin klimatpåverkan.

Ett nytt klimatnätverk ska göra att universitet och högskolor lever upp till kraven i Parisavtalet.

De grönare verksamheterna ska uppnås genom att samarbetet och utbytet mellan högskolesektorns omkring 54 000 anställda och 400 000 studenter blir bättre, och perspektiv och idéer sprids, bland annat på en gemensam webbplattform.

13 nyckelområden har identifierats som viktiga att arbeta med: Tjänsteresor, pendlingsresor, mat och servering, energianvändning, fastighetsbestånd, avfallshantering, inköp och upphandling av varor och tjänster, investeringar, kolsänkor, utbildning, forskning, samverkan och nyttiggörande samt studenter.

– Det innebär att vi har en fantastisk möjlighet att nå många och därmed kunna påverka en stor del av Sveriges myndighetssektor, säger Johanna Sennmark, projektledare för klimatnätverket och miljöchef vid Statens lantbruksuniversitet i ett pressmeddelande.

I oktober hålls en första workshop inom ramen för nätverket, som ska behandla grön upphandling, flygande och hur FN:s globala mål kan användas för att beskriva ett forskningsprojekts bidrag till en hållbar utveckling.

Nätverket ska finnas under fyra år.

Radar

Miljöpartiets nya språkrör: Utred basinkomst nu

Om AI tar jobben kan det behöva införas en basinkomst.

Articifiell intelligens (AI) kan göra att många människor förlorar jobben. Och om det sker kan basinkomst behöva införas. Det säger Miljöpartiets nyvalda språkrör Daniel Helldén i Ekots lördagsintervju.

Om nu en stor del av befolkningen kanske blir arbetslös från de arbeten de har i dag så måste vi göra någon form av förändring av socialförsäkringssystemen, säger Helldén till radion.

Daniel Helldén har, tillsammans med två andra miljöpartister, lämnat motionsförslag till riksdagen om att låta utreda om basinkomst behövs. MP har även tidigare kommit med förslag om basinkomst, en garanterad inkomst för alla utan villkor.

Den här gången motiveras dock förslaget av AI-utvecklingen och enligt Daniel Helldén är det bråttom. Han säger att det klassiska sättet att arbeta kommer att förändras inom en ganska snar framtid.

Vi måste ta krafttag i det här. Det måste göras nu, säger Daniel Helldén.

Radar

Norsk enighet om havsmineraler: ”Pinsamt”

Norge har sedan länge stor olje- och gasverksamhet i havet.

Bred politisk enighet har nåtts om att öppna upp Norges havsbottnar för mineralexploatering. Landet skulle därmed bli ett av de första i världen med sådan verksamhet, och miljöorganisationer dömer ut beslutet som ”pinsamt”.

Efter snåriga förhandlingar meddelade regerande Arbeiderpartiet och Senterpartiet samt Høyre och Fremskrittspartiet på tisdagen att de enats om mineralletning på havsbottnarna.

Olja och gas räknas inte som mineraler i detta sammanhang, så Norge ger sig i och med detta ut på oprövad mark.

– Vi startar en ny näring på norsk sockel, då är det viktigt med en bred majoritet, sade Marianne Sivertsen Næss (Ap) på en pressträff.

Men miljögrupper är bittert kritiska.

– Norge öppnar för oåterkalleliga ingrepp i områden där naturen är helt okänd, säger Frode Pleym från Greenpeace enligt nyhetsbyrån NTB.

– Det enda stortinget är rädda för är att Kina ska utkonkurrera Norge – inte konsekvenserna för livet i haven.

Världsnaturfonden WWF reagerar likadant.

– Internationellt försöker vi framstå som en fyrbåk för natur och klimat, på hemmaplan kör vi över fackkunskapen och offrar naturen för kortsiktig profit, säger generalsekreterare Karoline Andaur.

– I dag är det pinsamt att vara norsk.

Kritiska experter finner dock viss tröst i att miljökonsekvenserna av gruvdrift under vattnet först ska utredas, och att det finns frågetecken hur lönsam verksamheten kan bli. Därmed anses det tveksamt hur stora de tänkta satsningarna egentligen kommer att bli.