Radar

Nätverk ska ge grönare forskning

Universitet och högskolor ska nu börja samarbeta för att minska sin klimatpåverkan.

Ett nytt klimatnätverk ska göra att universitet och högskolor lever upp till kraven i Parisavtalet.

De grönare verksamheterna ska uppnås genom att samarbetet och utbytet mellan högskolesektorns omkring 54 000 anställda och 400 000 studenter blir bättre, och perspektiv och idéer sprids, bland annat på en gemensam webbplattform.

13 nyckelområden har identifierats som viktiga att arbeta med: Tjänsteresor, pendlingsresor, mat och servering, energianvändning, fastighetsbestånd, avfallshantering, inköp och upphandling av varor och tjänster, investeringar, kolsänkor, utbildning, forskning, samverkan och nyttiggörande samt studenter.

– Det innebär att vi har en fantastisk möjlighet att nå många och därmed kunna påverka en stor del av Sveriges myndighetssektor, säger Johanna Sennmark, projektledare för klimatnätverket och miljöchef vid Statens lantbruksuniversitet i ett pressmeddelande.

I oktober hålls en första workshop inom ramen för nätverket, som ska behandla grön upphandling, flygande och hur FN:s globala mål kan användas för att beskriva ett forskningsprojekts bidrag till en hållbar utveckling.

Nätverket ska finnas under fyra år.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV