Radar

Smart användning kan göra plast mer hållbar

Plast görs fortfarande till stor del av fossil olja, men en smartare användning och andra råvaror skulle göra den mer hållbar.

Plast  används till mängder av saker idag, men är fortfarande beroende av fossil olja och gas. Smart användning, förnybara råvaror och återanvändning kan göra plasten mer hållbar.

Plastens beroende av fossila råvaror gör att den påverkar miljön och leder till koldioxidutsläpp. Mikroplaster hittas också överallt på jorden.

– Vår översikt visar hur starkt plasten är låst till fossila resurser som olja och gas genom hela livscykeln. Vi måste bli mycket mer medvetna om dessa kopplingar om vi ska kunna göra förändringar, säger Fredric Bauer, biträdande universitetslektor vid Miljö- och energisystem vid Lunds universitet i ett pressmeddelande.

Han är en av författarna till en studie, publicerad i tidskriften One earth, av plastens påverkan och livscykel, som konstaterar att beroendet av olja och gas finns kvar på grund av en ”stark ovilja” inom företag att ställa om. Därigenom utvecklas inte alternativa energitekniker, hållbara system eller en ökad användning av förnybara råvaror.

Komplext område

Men plastens fossilberoende kan brytas och göra den mer hållbar om olika delar av samhället samarbetar på ett sätt som leder till smart användning, förnybara råvaror och cirkulära system, enligt forskningsprogrammet Sustainable Plastics and Transition Pathways, lett av Lunds universitet.

– Plast är ett otroligt komplext område. Men med tydliga mål, bättre kunskap om vad som hämmar omställningen, och en starkare styrning på sikt, kan vi förhoppningsvis vända utvecklingen, säger Fredric Bauer.
Genom smart användning minskas användningen av onödig plast, till förmån för andra material.

Förnybara råvaror som kan ersätta olja är stärkelse, socker, cellulosa och koldioxid.

Cirkulära system gör att all tillverkad plast kan användas under en längre tid och till olika saker.

Därför är plast fortfarande beroende av fossila råvaror

Forskarna har identifierat fem aspekter som idag gör att plast fortfarande tillverkas och används på ett icke hållbart sätt.

• Tillverkningen baseras på fossila råvaror och fossila bränslen. Att ställa om produktionen beskrivs som en utmaning för plastindustrin. Som exempel nämns att industrier i USA använder tekniker som kräver fossil gas.

• Fossilbaserad plast är billig och konkurrerar därigenom ut alternativa material. Plasten används också som en engångsmaterial inom många områden och polyester ersätter bomull och ull inom textilindustrin.

• Merparten av all plast läggs fortfarande på deponier eller okontrollerade soptippar runt om i världen, vilket gör att plasten kommer ut i miljön. Förbränning av plast är ett alternativ, men det leder till koldioxidutsläpp. Mindre än tio procent av all plast återvinns, på global nivå och en illegala handeln med plastavfall ökar.

• Plast-och kemiindustrin kontrollerar plastproduktionen och har starka kopplingar till bolag som utvinner olja och gas, enligt studien. Industrin har också en ovilja att ställa om och nyinvesterar fortfarande i produktion av fossilbaserad plast. Mellan 2010 till 2019 gjordes investeringar i plast och kemikalieproduktion för 221 miljarder euro i USA och för 748 miljarder euro i Kina.

• Stater har intressen i plast-och kemiindustrin och lobbyingverksamhet försöker mildra statliga regler som förbud mot engångsplastprodukter, restriktioner för export av plastavfall och cirkulära system.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV