Radar

Temperaturen i Europa ökar mer än genomsnittet

Det blir allt varmare, allt snabbare i Europa.

Temperaturen i Europa har på 30 år ökat mer än dubbelt så mycket som det globala genomsnittet. Värmeböljor, översvämningar och skogsbränder är några av följderna av det.

Temperaturhöjningen i Europa, som i rapporten från den Världsmeteorologiska organisationen WMO inkluderar Grönland, var 0,5 grader per decennium mellan 1991 och 2021 och påverkar människors hälsa, ekosystem och samhällens infrastruktur.

Alpina glaciärer har på 25 år minskat 30 meter i istjocklek och sommaren 2021 registrerades regn för första gången på Grönlands högsta punkt.

I mars slog 51 stater i Europa fast att åtgärder inom energiförsörjning, lantbruk, avfallshantering, markanvändning och skogsbruk är det som behöver prioriteras för att begränsa temperaturhöjningen och dess konsekvenser. Inom EU minskade utsläppen av växthusgaser med 31 procent mellan 1990 och 2020, enligt WMO.

Enligt rapporten gör kombinationen av klimatförändringar, urbanisering och en allt äldre befolkning Europa sårbart för högre temperaturer, som också kan göra att fler utvecklar allergier, på grund av att pollen sprids över nya områden.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV