Radar

Både ekosystem och ekonomi kan gynnas kring Hjälmaren

Hampetorp-Vinön i Hjälmaren.

Sjön Hjälmaren kan bli Sveriges åttonde Unesco-klassade biosfärområde. Örebro kommun ser det som en väg för att både utveckla området och ställa om till ett hållbart samhälle.

En utredning ska nu göras av kommunen, Örebro universitet och andra aktörer för att se om det är möjligt att göra Hjälmaren till ett område där naturområden kan bevaras samtidigt som människor kan leva där. Olika aspekter av hållbar utveckling kan testas i samverkan mellan myndigheter, näringsliv och civilsamhälle.

Hjälmaren är Sveriges fjärde största sjö och olika delar finns i tre län och fem kommuner. Landskapet och ekosystem ska behållas samtidigt som en hållbar ekonomisk utveckling blir möjlig.

– Både utvecklingen av Hjälmaren och omställningen till ett hållbart samhälle är prioriterat av Örebro kommun och vi ser därför att den här unika satsningen på ett biosfärområde är en bra möjlighet för att uppnå båda delarna. Med ett biosfärområde skapar vi ett brett och långsiktigt engagemang hos myndigheter, näringsliv och civilsamhälle för att skapa bästa möjliga förutsättningar för att driva på en långsiktigt hållbar utveckling av Hjälmaren som både bevarar och stärker Hjälmarens unika naturmiljöer och skapar en attraktiv och levande landsbygd, säger kommunalråd Kemal Hoso, S.

– Många av de frågor som vi ställs inför i omställningen till ett hållbart samhälle är komplexa och är bara möjliga att lösa om vi arbetar tillsammans med myndigheter, näringsliv och civilsamhälle, säger Gustav Axberg, projektledare Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen.

Första steget i arbetet är en förstudie. Den kan leda till att en ansökan skickas till den nationella biosfärkommittén hösten 2024. Därefter kan en ansökan skickas till FN-organet UNESCO för godkännande.

Fakta biosfärområden

Biosfärområden bidrar till hållbar samhällsutveckling genom att vara modellområden för utveckling i lokal samverkan. I ett biosfärområde testas nya metoder och söks ny kunskap för att ge exempel på hur vi kan bevara ett naturområde samtidigt som människor lever där. Biosfärprogrammet bygger på lokalt engagemang för hållbar samhällsutveckling i biosfärområdena.
Unesco utser biosfärområden efter nominering från medlemsländerna. Ansökningarna måste följa de mål och riktlinjer för biosfärområden som fastställts av Unesco. Det finns i dag över 700 biosfärområden, fördelat på nästan 130 länder, som alla ingår i Unescos World Network of Biosphere Reserves.

I Sverige finns sju biosfärområden: Vattenriket i Kristianstad, Blekinge Arkipelag, Östra Vätterbranterna, Vänerskärgården med Kinnekulle, Älvlandskapet i nedre Dalälven, Voxnadalen och Vindelälven-Juhtatdahka.

Källa: Unesco

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV