Radar

Gift i leksaker hindrar återanvändning

Föräldrar bör vara försiktiga med att låta barn leka med äldre plastleksaker eftersom de många gånger innehåller mycket kemikalier som kan vara skadliga.

Återvinning förespråkas i nästan alla sammanhang, men forskning visar att äldre plastleksaker kan utgöra en risk.

Studien är gjord av forskare vid Göteborgs universitet och visar att fler än åtta av tio äldre testade leksaker och föremål innehöll mer kemikalier än vad som är tillåtet idag. I nyare leksaker och föremål innehöll var tredje produkt för mycket kemikalier.

– Koncentrationerna av de giftiga ämnena var betydligt högre i gamla föremål. I ett flertal gamla bollar hittades till exempel ett par ftalater (vanliga mjukgörare i plast) i koncentrationer som översteg 40 procent av leksakens vikt, vilket är 400 gånger över den lagliga gränsen, säger Professor Bethanie Carney Almroth vid Göteborgs universitet, som forskar på miljöeffekter av plaster och plastrelaterade kemikalier och som har lett studien i ett pressmeddelande.

Gifterna i leksakerna – bland annat ftalater och kortkedjiga klorparaffiner som används som mjukgörare och flamskyddsmedel –  kan orsaka cancer, skador på DNA eller påverka reproduktionsförmågan och försvårar för leksaker att ingå en cirkulär ekonomi.

"Återanvändning inte alltid självklart"

– Studien visar att återanvändning och återvinning inte alltid är självklart positivt. I en omställning till en mer cirkulär ekonomi behövs förbud och andra styrmedel som får bort farliga kemikalier från plast och andra material. Leksaksdirektivet har varit viktigt för att minska förekomsten av farliga kemikalier i leksaker, men det gäller dock bara nya leksaker, inte gamla, säger Daniel Slunge, miljöekonom vid Göteborgs universitet.

EU reglerar mängden ämnen som får finnas i leksaker för att försöka skydda barns hälsa.

Forskarna mätte 157 leksaker, både nya och gamlas, innehåll av kemikalier.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV