Radar

Hägg och blåklocka kan visa klimatförändringar

Har du sett den här ännu? På måndag och tisdag ska observationer av en rad försommarblommor hjälpa forskare att hålla koll på klimatförändringar.

Den 5 och 6 juni finns det möjlighet för alla intresserade att delta i medborgarforskning om klimatförändringar – genom att se vilka växter som blommar just de dagarna.

Projektet kallas Försommarkollen och efterlyser observationer av bland annat liten blåklocka, liljekonvalj, prästkrage, hägg, rönn och syrén.

En liknande undersökning – Vårkollen, som gjordes på Valborg – visade att våren var relativt sen i år och forskarna villl nu veta om det påverkat också våra försommarblommor.

– I Försommarkollen spanar vi in skolavslutningstidens mest välbekanta blommor och med allmänhetens hjälp kan vi göra vetenskap av fenomen som de flesta känner till, t.ex. “mellan hägg och syrén” och sångtiteln “Under rönn och syrén”, som klingar på många skolavslutningar varje år, säger Mora Aronsson, ordförande i Svenska Botaniska Föreningen.

– Dessutom har vi med Sveriges nationalblomma, liten blåklocka, som blommar sent och kan ge en bra indikation om klimatförändringen gör att den numera blommar redan på nationaldagen, åtminstone i delar av landet.

Samma blomning dokumenterades runt om i landet också för 150 år sedan vilket gör jämförelser mellan då och nu möjliga.

Fakta

Försommarkollen är en del av Naturens kalender, en större miljöövervakning där frivilliga medborgarforskare över hela landet bidrar till att dokumentera växtsäsongen från första vårtecken till sista hösttecken. Eftersom växtsäsongens längd och tidpunkten när olika arter blommar, skjuter skott eller fäller sina löv är grundläggande egenskaper i naturen, är det många som påverkas när naturens kalender ändras. Skogsbrukare, jordbrukare, biodlare och pollenallergiker är exempel på sådana som är direkt beroende av samspelet i och med naturen, och därmed behöver vi kunskap om hur den biologiska växtsäsongen förändras som en effekt av klimatförändringar.
Försommarkollen tar emot observationer av vårtecken enbart under de två dagarna 5–6 juni, dvs. världsmiljödagen och nationaldagen. Resultatet publiceras den 7 juni.

Källa: Försommarkollen