Radar

Haven påverkas av klimatförändringar

I vissa områden kan man behöva dra om en båtled för att sänka den totala påverkansgraden på ekosystem i haven, säger Per Jonsson forskare vid Göteborgs universitet.

Förändringar i temperatur och salthalt kan komma att påverka ekosystem i haven lika mycket som all annan miljöpåverkan sammantaget.

Forskare har arbetat i ett projekt kallat ClimeMarine.
– Det visade sig att de förväntade klimatförändringarna ökar på den totala miljöpåverkan med minst femtio procent, och i vissa områden ända upp till flera hundra procent, säger Per Jonsson, forskare vid Göteborgs universitet och medförfattare till studien.

– Det blir en tydlig signal om att man kan behöva minska andra störningar för att sänka den totala påverkansgraden i vissa områden. Till exempel i områden med värdefulla ålgräsängar kan man överväga att dra om en båtled, eller bromsa utvecklingen av småbåtshamnar och fritidsbåtsverksamhet, säger Per Jonsson.

Det förändrade klimatet måste finnas med i planeringen av hur haven ska användas, vilket inte är fallet idag. Regeringen beslutade tidigare i år om Sveriges första havsplaner, som ska bidra till en hållbar användning av haven på lång sikt. Planerna tas fram av Havs- och vattenmyndigheten i samverkan med myndigheter, länsstyrelser, kommuner och intresseorganisationer.

Antagandet bygger på matematiska modeller som har svagheter idag men som utvecklas.
– Vi behöver mer kunskap om hur känsliga olika ekosystem och arter är för klimatförändringarna. Experimentella studier som visar vad som händer när temperaturen stiger och salthalten sjunker är nödvändiga, säger Per Jonsson.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV