Radar

Gifterna i Vättern kartläggs

Miljögifterna i Vättern ska kartläggas för att det ska gå att se vilka åtgärder som behöver sättas in framöver.

Utsläppen är mindre idag än i historisk tid, men gifter finns kvar från tidigare verksamheter i till exempel bottensediment. Bland annat ska undersökningen leta efter dioxiner, PFAS, TBT, PAH samt metaller som kvicksilver, koppar och krom.

Kartläggningen görs av Sveriges geologiska undersökning (SGU) tillsammans med länsstyrelserna i Östergötland, Jönköping, Västra Götaland och Örebro län.

– Vi behöver en samlad bild av Vätterns föroreningar så att det blir tydligare var åtgärder ska sättas in för att göra största möjliga nytta, säger Love Bojén som är länsmiljöingenjör på Länsstyrelsen i Västra Götaland.

En förstudie har identifierat platser som är viktiga att provta och prov kommer att tas under sommaren i bland annat Hjo, Karlsborg, Bottensjön och Forsvik. En rapport ska kunna vara klar 2024.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV