Radar

Fler ska ges möjlighet att bli fysiskt aktiva

Ett forskningsprojekt ska göra att personer medfunktionsnedsättningar ska kunna ha ett mer aktivt fysiskt liv.

Personer med fysiska funktionsnedsättningar ska få större möjligheter att ägna sig åt fysiska aktiviteter och till parasport. Totalt satsas 26 miljoner kronor för att bland annat utveckla rullstolar.

100 personer med neuromuskulosketal funktionsnedsättning deltar i forskningeprojektet, som drivs av Gymnastik- och idrottshögskolan i samarbete med lärosäten, företag och organisationer.

–  Vi för nu samman kunskap och erfarenheter från akademin, företag, idrottsrörelsen, rehabiliteringssektorn och andra experter med det långsiktiga målet att integrera, inkludera och skapa en hållbar livsstil, säger Anna Bjerkefors och Yves Vanlandewijck vid GIH.

12 miljoner av pengarna satsas av KK-stiftelsens med syftet att forskare och företag ska samarbeta kring utvecklingen.

– Projektet har god potential att bidra till ny kunskap på området och forskningsresultat av hög vetenskaplig kvalitet. Medsökande industripartners uppvisar ett stort engagemang. Ett långsiktigt mål är till exempel att bidra till utveckling av användarvänliga rullstolar för att minska belastningsskador, säger KK-stiftelsens vd Eva Schelin.

Forskningsprojektet heter Svenska Parasport Akademien – en utvecklingsmiljö för samverkan kring fysisk aktivitet och idrott och Camp Pro Ortopedteknik, Permobil AB, Qualisys AB, Parasport Sverige och Riksidrottsförbundet ingår i samarbetet.