Radar

Så kan en kommun ställa om kring mat

I Härnösand startar nu ett projekt som ska utveckla stadsodling till ett hållbart matsystem i större skala.

Omställning på kommunnivå provas nu i ett projekt i Härnösand.
En stadsodling ska utvidgas till att bli ett hållbart matsystem, från odling till kompostering.

Projektet har fått 1,4 miljoner kronor av Vinnova för att leta efter civilsamhällets lösningar på klimatkrisen, varav en sådan lösning är matförsörjningen. Idén är nära kopplad till matvärnstanken, hur vi ska få vår mat när krisen kommer  och även innan.

– Det fanns ett projekt i Härnösand med stadsnära odling, som vi bestämde att vi ville göra någonting mer av. Så nu nu samarbetar vi, Härnösands kommun och Stiftelsen Vårsta diakoni under två år. Vi har just startat, säger David Bennett, initiativtagare till projektet.

– Det blir ett försök att skapa ett hållbart matsystem i Härnösand – omställning på kommunnivå – där vi vill engagera civilsamhället att producera mat tillsammans. Det handlar både om att odla, att förädla, att distribuera och att kompostera. Ett lokalt kretslopp.

Både odlare, förädlare och säljare behövs

Pengarna från Vinnova bekostar arbetstid, tillgång till livsmedelsgodkända lokaler och eventuellt verktyg och mark. Kommunen bidrar också.

– Vanligtvis måste man arrendera mark men det kan också finnas mark som inte används just nu, och som ägaren kan låta andra människor använda i ett sådant här större syfte, gratis.

Enligt David Bennett kan en erfaren odlare med småbruksmetoder försörja ungefär nio andra personer.

– Så utifrån det skulle vi på lång sikt behöva att tio procent av befolkningen i Härnösand engagerar sig i produktionen, det skulle kräva att många fler får både kompetens och erfarenhet av odling. Men det är på lång sikt så det här första året är vi glada om vi kan få ihop 50 personer.

Eftersom projektet just startats är det till nästa års odlingssäsong som man kommer att vilja locka fler att delta.

– De som kan vara med är både odlare, förädlare och de som säljer varorna till allmänhet, restauranger och företag. Staden kan vara en stadig kund. Vi ska engagera civilsamhället och visa att det här är något som fler kan längta efter – något som ger naturkontakt, meningsfullt arbete och kontakt med andra människor.

Allt i projektet kommer att dokumenteras så att erfarenheterna kan användas i andra kommuner i länet och landet.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV