Radar

Temperaturer spås öka de kommande åren

Med ökande temperaturer spås extremväder uppstå oftare.

Planetens temperatur kommer oftare att ligga över 1,5-graders-nivån under de kommande fem åren. Det beror dels på ökade halter av växthusgaser och dels på väderfenomenet El Niño, enligt FN:s meteorologiska organisation WMO.

Enligt organisationens senaste uppdatering är det 66 procents sannolikhet för att den årliga globala medeltemperaturen fram till 2027 kommer att vara mer än 1,5 grader över förindustriella nivåer under minst ett år.

– Den här rapporten betyder inte att vi permanent kommer att överskrida 1,5-graders-nivån som anges i Parisavtalet, som hänvisar till långvarig uppvärmning under många år. WMO slår dock larm om att vi kommer att överskrida 1,5-graders-nivån tillfällig och med ökande frekvens, säger WMO:s generalsekreterare Petteri Taalas i ett uttalande.

Men temperaturen kommer ändå att få långtgående återverkningar för hälsa, livsmedelssäkerhet, vattenförvaltning och miljö, sa han också.

Sannolikheten för att planeten tillfälligt ska överskrida 1,5-graders-nivån har ökat sedan 2015. Då var den nära noll.

Det avkylande väderfenomenet La Niña slutade enligt meteorologerna i mars 2023 och följs av det värmande El Niño, som spås starta under de kommande månaderna. 

Den nya rapporten har släppts inför mötet World Meteorological Congress, som hålls 22 maj till 2 juni.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV