Radar

Skog i Jokkmokk skyddas efter ”miljömaraton”

Skog i Jokkmokks kommun skyddas efter lång kamp av organisationen Steget före.

Efter 30 år har skog i Jokkmokk som organisationen Steget Före kämpat för skyddats.

Skog och biologisk mångfald i ett 1 114 hektar stort område skyddas genom ett avtal mellan företaget SCA, Länsstyrelsen i Norrbotten, Naturvårdsverket och organisationen Steget före.

– Det är omtumlande för mig. Jag har vigt nästan hela mitt liv åt att kämpa för skogen. Ett över trettio år långt miljömaraton är äntligen i mål, säger Mats Karström, biolog och grundare av Steget före till Sveriges television.

Skyddet grundar sig på den metod för inventering av skog som bland annat Mats Karström tog fram på 80-talet. Metoden fokuserar på att hitta djur- och växtarter som bara finns i gammelskog.

Dagens avtal har arbetats fram sedan 1998 och omfattar 25 skogar med höga naturvärden på SCA:s marker. De skyddas dels genom bildandet av naturreservat och dels genom naturvårdsavtal enligt länsstyrelsen i Norrbotten.

De nu skyddade områdena är markerade med grönt och blått på kartan
De nu skyddade områdena är markerade med grönt och blått på kartan. Karta: Länsstyrelsen i Norrbotten

– Genom ett ihärdigt arbete har de här skogarna lyfts fram och fått den uppmärksamhet de förtjänar. Sådana här skogar finns det inte många kvar av, och de är otroligt skyddsvärda både för sin natur och för friluftslivet, säger Per-Anders Jonsson, chef för naturskyddsenheten på Länsstyrelsen i Norrbottens län i en kommentar.

– Det här är väldigt värdefulla skogsmiljöer som är viktiga för den biologiska mångfalden. Att vi nu lyckas ro en överenskommelse i hamn och skapa ett långsiktigt formellt skydd är mycket positivt, säger Hans Djurberg, hållbarhetschef på SCA i ett pressmeddelande.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV