Radar

Så ska fler resa hållbart i Umeå

Till sjukhuset i Umeå går det bra att resa kollektivt, men det går inte lika bra till industri- och handelsområdet Västerslätt, som besöks mest av män.

Är det lättare att resa kollektivt till kvinnodominerade arbetsplatser än till de där många män arbetar? Ja, enligt trafikplanerarna i Umeå, som tittar på hur också män ska fås till att pendla hållbart.

I Umeå har det visat sig att det är lättare att resa kollektivt till sjukhuset där många kvinnor arbetar än till  Västerslätt, som varit ett industriområde, men som mer och mer ägnas åt handel.

–Vi vet att många män pendlar med egen bil till sina jobb i Umeås verksamhetsområden. Vi ville ta reda på hur normer, identitet och andra drivkrafter påverkar deras val av färdsätt, säger Eva Maaherra Lövheim, trafikplanerare på Umeå kommun.

–Det finns goda möjligheter att busspendla till kvinnodominerade arbetsplatser som sjukhuset medan det många gånger är klurigare till verksamhetsområden. Beror bilberoendet på Västerslätt bara på avsaknad av utbud av andra färdsätt? säger hon.

Fler bussar och hållplatser en väg

Umeå kommun vill att 65 procent av resorna i tätorten ska ske med hållbara transportslag som gång-, cykel, och kollektivtrafik. För att påverka arbetspendlingen samarbetar man nu med RISE, Research Institutes of Sweden, och med företag.

– En viktig förflyttning har varit att företagen har börjat fundera över vad de själva kan påverka. Exempel på initiativ som utmynnat från projektet är StjärnaFyrkants arbete med en ledig dag för de som motionerar tre timmar per vecka under en tio veckors period och Astar som rekryterar nya elever genom att lyfta fram möjligheten att resa kollektivt till området, berättar Melinda From, innovations-och processledare på RISE.

Mönstret att män oftare reser med bil finns i många länder och andra sätt att färdas behöver göras attraktivare.

– Det finns önskemål om att utöka antalet busstider och anpassa dem bättre till arbetstider samt få till fler busshållplatser och inte minst handlar det även om att se över sitt eget beteende. Jag väljer till exempel oftast egen bil före att resa kollektivt, det behöver jag förändra, säger Leif Eriksson, företagare och representant för Företagarna Umeås infrastrukturgrupp.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV