Radar

Synen på samhället påverkade vaccinationsvilja

Missnöje med demokratin i Sverige påverkade viljan att vaccinera sig mot covid-19.

Politiska åsikter och förhållandet till den svenska demokratin spelade en roll för många av de som var tveksamma till att vaccinera sig mot covid-19.

Det är statsvetare vid Göteborgs universitet som studerat vilka svenskar mellan 16 och 85 år som som var tveksamma till vaccinering under 2020.

Fyra av tio personer i undersökningen var tveksamma under pandemins första år. Bland dessa visar det sig finnas ett mönster av politiska åsikter och uppfattningar.

– Det handlar om grupper som är missnöjda med hur demokratin fungerar i Sverige och grupper som inte litar på andra människor. Dessutom hittar vi grupper där en kombination av politiska attityder och personliga hälsorisker verkar förklara synen på covid-vaccinet. Den grupp i vårt material där tveksamheten var som störst bestod i huvudsak av manliga SD-sympatisörer mellan 36 och 70 år, säger Johannes Lindvall, en av forskarna i ett pressmeddelande.

Forskarna gör tolkningen att personers vilja att bidra till kollektiva projekt beror på hur väl de  upplever att samhällets styrsystem fungerar, till exempel en generell misstro mot myndigheter eller en känsla av utanförskap.