Radar

Fler böcker på meänkieli finns nu digitalt

Gränsälven mellan Sverige och Finland heter Tornionväylä på mäenkieli.

Det är Kungliga biblioteket som i sin digitala tjänst Bläddra lagt in ett 40-tal böcker för både barn och vuxna på minoritetsspråket.

Tjänsten är gratis och ska göra det lättare att ta del av litteratur på Sveriges olika minoritetsspråk, något som biblioteket har som uppdrag.

– Vi hoppas att den som vill läsa på meänkieli ska ha stor glädje av att på ett enkelt sätt hitta böcker på språket. Bläddra är ett nödvändigt komplement till biblioteken, där tillgången till litteratur på meänkieli ofta är begränsad, säger Oskar Laurin, enhetschef för bibliotekssamverkan på KB på bibliotekets hemsida.

Som exempel på det nya utbudet nämner biblioteket den episka dikten Keksin runo (Kexis kväde) från 1600-talet, kapitelböcker om familjen Knyckertz och romaner av Bengt Pohjanen. De har valts ut i ett samarbete mellan läsare och aktörer som förmedlar mäenkieli i skolor, förskolor och äldreomsorgen, förläggare, författare, översättare och bibliotekarier.

– Böckerna i Bläddra kan i bästa fall bidra till att stärka språket ytterligare. Läsning öppnar dörren till nya upplevelser, men är också en central del i människors språkutveckling, säger Oskar Laurin.

Kungliga bibliotekets digitala tjänst heter Bläddra, och finns som app för mobiler och surfplattor. Meänkieli har status som nationellt minoritetsspråk sedan 2000. Den digitala tjänsten innehåller nu e-böcker på meänkieli, romani chib och samiska.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV