Radar

Många ser positivt på bistånd

Drygt hälften av de tillfrågade i en undersökning anser att det svenska biståndet bör ligga kvar på dagens nivå.

Drygt hälften av de tillfrågade i en opinionsundersökning tycker att att Sverige ska ge minst lika mycket som idag i bistånd till områden drabbade av katastrofer.

Det är Rädda barnen som beställt undersökningen och som utifrån den uppmanar de partier som vill skära ner biståndet uppmanar dem att tänka om.

58 procent av de tillfrågade svarar att Sverige har ett ansvar att hjälpa.

– Jag får varje vecka nya rapporter från kollegor som vittnar om hur hungerkrisen slår mot samhällen. Det är vittnesmål om mammor som säljer sina ofödda barn i Afghanistan för att betala tillbaka skulder och ammande kvinnor som får slut på bröstmjölk på grund av undernäring. Världen står inför en stundande svältkatastrof och då är det förfärande att se politiska partier som antingen redan skär ner på bistånd eller går till val på att minska biståndet, säger Helena Thybell, generalsekreterare på Rädda Barnen.

Biståndet minskade i våras för att finansiera flyktingmottagande från Ukraina och flera partier går till val på minskat bistånd.

– De nya siffrorna bekräftar det vi sett i vår insamling, det finns en stark vilja hos svenska folket att stödja internationellt biståndsarbete. Det är en tydlig signal till den sittande regeringen – och kommande regering – sluta ta från biståndsbudgeten för att använda pengarna i Sverige, säger Helena Thybell.

Kantar Public intervjuade på uppdrag av Rädda Barnen 1059 personer den 13-14 juni 2022.