Radar

Vita politiker vanligast i media

I media är det vanligast att politiker är vita och trenden är extra vanlig i lokala medier.

När inrikespolitik och lokal politik skildras i lokala medier i Sverige är det vita män som får mest plats. Kvinnor skildras mer sällan och icke-vita nästan inte alls. 

Politiker som finns med i text eller bild i nationell nyhetsrapportering är till övervägande del vita personer, även om enskilda högre politiker gör att icke-vita finns med till en del.

I lokalmedia dominerar vita nästan helt, enligt en undersökning.

– Underrepresentationen av bilder på icke-vita politiska ledare förmedlar en snävare berättelse om vilka som är ledare. Det här påverkar i sin tur vår bild av vem som kan bli ledare och vad ledaregenskaper innebär. Vår rapport visar även hur det råder bristfällig mångfald inom det politiska ledarskapet. För att fler ska uppleva social och etnisk tillhörighet och identifikation behövs en mer inkluderande representation av våra politiker, säger Lita Nazar, marknads- och kommunikationschef på annonseringsföretaget Mediekompaniet.

Företaget har låtit Kantar Public undersöka om mediers bild det politiska ledarskapet är representativ och och inkluderande. Resultatet presenteras i rapporten ”Rättvisaren”.

Också mellan könen råder det obalans enligt samma rapport. Inte minst inom lokala medier, där 60 procent av de politiker som förkommer i nyheter är män. Återigen är representationen jämnare i riksmedia, tack vare enskilda politiker som förekommer ofta.

I Sverige är 20 procent av befolkningen utlandsfödd, men i de folkvalda församlingarna utgör de bara bara 8 procent av ledamöterna.

Undersökningen är gjord av Mediekompaniet och av Kantar Public utifrån 1000 slumpmässigt utvalda webbartiklar om inrikespolitik från perioden 1 augusti 2021 till och med 31 januari 2022.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV