Radar

Kritik mot EU-förslag om företags miljöansvar

EU arbetar med ett förslag på hur företag ska ta ansvar för hur deras verksamhet påverkar mänskliga rättigheter och miljön.

EU-ländernas ministrar har enats om ett förslag om att företag ska ta ett större ansvar för mänskliga rättigheter, miljö och klimat, men organisationen Oxfam ser det som ett ”urvattnat” förslag.

Förslaget är en kompromiss där det funnits stora skillnader i olika länders syn på frågan.

Särskilt frågan om huruvida finanssektorn ska omfattas av lagförslaget var ett diskussionsämne och till slut lades ett förslag om att det ska vara upp till varje medlemsland att besluta om.

EU-parlamentet har fortfarande inte tagit beslut i frågan och förhandlingar mellan parlamentet och ministerrådet väntas ske under 2023 innan ett förslag är färdigt.

Organisationen Oxfam anser att EU bör ställa högre krav på företagen och kallar förslaget ”urvattnat”.

– Idag urvattnade EU-länderna vad som skulle kunna bli ett historiskt förslag för att minska risken för företags kränkningar av mänskliga rättigheter och miljöförstörelse. Det är en förlust för alla kvinnor och män som idag jobbar under fruktansvärda förhållanden runtom i världen för att producera de varor som hamnar i våra kundvagnar, säger Hanna Nelson, policychef Oxfam Sverige, i en kommentar.

– Det här lagförslaget är så viktigt eftersom vi dagligen får rapporter om omfattande lidande i europeiska företags leverantörskedjor. Det är helt uppenbart att företag måste ta ett större ansvar för att säkerställa att människorna i hela deras leverantörskedjor behandlas rättvist och tjänar en levnadslön, säger Hanna Nelson.

Oxfam påpekar också att den kommande lagen innehåller kryphål som gör att företag kan slippa ta ansvar i frågor som mänskliga rättigheter och miljö.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV