Radar

Lyckat försök med socialt boende

Ju Liu, docent i innovationsstudier vid Malmö universitet, har visat att ett försök i Helsingborg, där äldre och yngre personer bor tillsammans gav fördelar både för nyanlända och under pandemin.

Efter tre år där äldre personer bott tillsammans med yngre och med nyanlända i hyreshuset Sällbo i Helsingborg visar det sig att blandningen av personer med olika bakgrund varit lyckat, visar ny forskning.

Sällbo skapades av den kommunala bostadsbolaget i Helsingborg i och med flyktingkrisen. Äldre ensamstående personer fick möjlighet att flytta in och dela huset med dels unga svenskar och nyanlända för att dels integrera nyanlända och dels minska de äldres isolering.

31 tvårummare gick till personer över 70 år, 20 stycken gick till etablerade svenskar och tio lägenheter gick till nyanlända. Utöver det finns det gemensamma ytor med kök, vardagsrum, träningsrum, konstnärsateljé, spelrum och bibliotek i huset. Det fanns dels vanliga hyreskontrakt och dels ”sociala kontrakt” där hyresgäster åtog sig att umgås minst två timmer i veckan.

Ett innovativt bostadsbolag, trovärdig kommunikation, en väldigt bra husvärd och ett flexibelt ledarskap skapade ett mycket lyckat exempel på social innovation, både för att hantera flyktingkrisen och under pandemin, visar nu en studie:

–Det är motsatsen till toppstyrt. Ledningen informeras, men på Sällbo är det projektledaren och hennes arbetslag som fattar besluten, säger Ju Liu, docent i innovationsstudier vid Malmö universitet i ett pressmeddelande.

Äldre blev brygga mellan olika grupper

Enligt henne har försöket uppmärksammats runt om i världen:
– Det som kännetecknar Sällbo rör inte bara Helsingborg eller Sverige. Ensamhet bland äldre och frågor om integration är problem i hela världen, säger Ju Liu.

–Det nya med Sällbo är att man handplockade de boende och gjorde ett undantag från regeln om bostadskö. De ville ha olika människor, även introverta och personer som var skeptiska till att bo med flyktingar. De ville prova, säger Ju Liu.

Och det blev de äldre som tog rollen att bli en brygga mellan de olika grupperna av boende:

–De bakar och lagar mat tillsammans, de hjälper flyktingarna med läxor. En flyktingpojke från Afghanistan, där många män syr, startade ett syrum, och det är många äldre också intresserade av, säger Ju Liu.