Radar

Så vill elever göra Karlstad klimatsmartare

Elever i årskurs 2 och 3 på Södra Råtorp skola  i Karlstad har varit med och gett förslag på hur kommunen kan bli klimatsmartare.

En loppmarknad bara för leksaker. En bra strand i Karlstad med rutschkanor och parasoll så att färre flyger på solsemestrar. Det är två av 967 förslag som elever i Karlstad tagit fram på hur klimatfrågorna ska tacklas i kommunen. 

Karlstads kommun har under våren haft ett elevborgarråd på sina förskolor och grundskolor för att få barnen att lyfta klimatfrågorna.

Frågorna man skickat till eleverna är hur kommunen kan sänka utsläppen radikalt utan att någon kommer i kläm och hur Karlstad kan bli mer miljösmart.

Det har kommit in 967 förslag från barn och elever från förskolan och upp till högstadiet med idéer kring livsmedel, energi, transporter, biologisk mångfald, hållbara städer, avfall och återbruk.

Förslagen sammanställdes i veckan på en elevdemokrati-workshop och ska nu lämnas över till kommunens politiker.

Bra strand kan minska flygande

Bland idéerna från årskurs 2 och 3 från Södra Råtorp skola i Karlstad finns förslag på hur fler ska släcka lamporna hemma och i skolan och att solceller ska placeras på byggnader. 

Kommunen uppmanas också att skapa en riktigt bra strand i Karlstad med rutschkanor och parasoll så att färre flyger på solsemestrar. En loppmarknad bara för leksaker är en annan idé liksom en app för barn som visar hur mycket pengar man tjänar på att sluta köpa onödiga nya saker och istället köper begagnat, reparerar eller syr egna kläder. Att slänga mindre mat, våga prova att äta mer vegetariskt och att gå eller cykla mer till skolan fanns också bland förslagen från eleverna.

Som bakgrund till arbetet tog Karlstad kommun fram material som ska inspirera eleverna, anpassat till barn i förskola och upp till högstadiet, och all personal har fått ta del av en utbildning om läget för klimatet och miljön.

Ska ge unga hopp och handlingskraft

– Många elever känner oro inför klimatkrisen och det här är ett sätt att öka elevernas påverkansmöjligheter i den här komplexa frågan. Vi vill genom ett aktivt elevinflytande i klimatfrågor skapa ett Elevborgarråd där våra elever ges möjlighet att bli nyfikna, modiga karlstadsbor som känner hopp och handlingskraft inför framtiden, säger Johan Sjövall, utbildningschef för grundskolan i Karlstad i ett uttalande.

Enligt kommunen är man först i landet med ett liknande initiativ. 

– Förslagen vi fått in är kloka, skarpa och visar på en hög kunskap i ämnet, men framför allt är de uppfordrande, tydliga och kräver en förändring. Eleverna har väldigt mycket kunskap i frågan! De har också understrukit hur viktigt de tycker det är att vi vuxna lyssnar på dem, inkluderar dem och att detta är något som sker på riktigt, säger barn- och ungdomsnämndens ordförande i Karlstad, Lina Larhult i ett pressmeddelande.

Enligt kommunens sammanställning har flest förslag kommit in gällande transporter och olika sätt som ska göra det mer ekonomiskt att välja bort bilen, som gratis kollektivtrafik. Satsningar på biologisk mångfald så att naturen kan ta plats i form av parker och grönområden är också vanligt. Eleverna har också föreslagit att det skapas appar och utmaningar så att det blir enklare och mer intressant att göra rätt. Klimatsmart mat, klädbytardagar och odling på den egna skolan är annat som efterfrågas.

Förslag lämnas vidare till kommun och region

Utifrån kommunens perspektiv finns det flera syften med att engagera eleverna: Det ska skapa framtidstro bland barn och unga, som ska kunna påverka kommunens framtid; det ska vara ett gott exempel för andra kommuner och det ska ge kommunen underlag för att fatta beslut som har en opinion bakom sig.

En ceremoniell överlämning av förslagen kommer att ske på Värmlands energi- och klimatdag den 26 april och efter att barn- och ungdomsnämnden gått igenom förslagen ska de skickas till kommunens olika nämnder och bolag eller till andra parter, som Länsstyrelsen och Region Värmland.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV