Radar

Planeten allt närmare brytpunkter för klimatet

Forskare har sedan 2008 sett ett antal system som är väsentliga för att regler klimatet.

Uppvärmningen av jorden har förutspåtts leda till att olika processer på jorden passerar tippningspunkter, som sedan inte går att vända tillbaka.
En ny studie visar att jorden redan nu, med den uppvärmning som redan skett, är närmare att passera fem sådana tippningspunkter än man tidigare trott.

Enligt FN:s klimatpanel IPCC finns det 16 stora system som har bevisats reglera klimatet på jorden. Men de har flera stabila lägen, åtskilda av ”tipping points”, tippningspunkter. Om systemen trycks för långt från sitt stabila läge kan de vända utan möjlighet att vändas tillbaka.

I en studie som publiceras i tidskriften Science kan forskare nu för första gången avgöra vid vilka temperaturer vi riskerar att trycka dessa system över sina tippningpunkter.

De system som forskarna tror kan vara i fara redan vid 1,5 graders uppvärmning är avsmältningen av istäcken på Grönland och Västantarktis, utbredd och plötsligt tinande permafrost, en kollaps av havsströmmar i Labradorhavet mellan Kanada och Grönland samt omfattande koralldöd i tropiska vatten.

Kan påverkas redan vid 1,5 graders uppvärmning

Dessa system går, enligt forskarna, från att vara ”möjliga” till att bli ”troliga” att inträffa och ytterligare fem system anses ”möjligen” kunna nå sina tippningspunkter redan vid Paris-avtalets mål på 1,5 graders uppvärmning.

– Sedan den första stora bedömningen av klimat-tippningsunkter 2008 har det skett många stora framsteg inom klimatvetenskapen, inklusive förbättrade klimatmodeller, bättre observationer och fler registreringar av forntida klimatförändringar, som har hjälpt till att bättre förstå hur och när tippningspunkter kan inträffa i klimatsystemet, säger David Armstrong McKay från Stockholm Resilience Centre och som varit med och skrivit studien.

Det har lett till att bedömningen att var trösklarna för tippningspunkterna finns har sjunkit under åren, från mellan tre och fem grader i den första stora bedömningen 2008, till IPCC:s senaste rapport som ser risker över två grader.

– Vår bedömning nu är att vissa tippningspunkter är möjliga redan nu och sannolika vid över 1,5 grader. Det betyder att många brytpunkter förmodligen är närmare än vi ursprungligen trodde, och nya har också identifierats, säger David Armstrong McKay.

I studien har forskarna sammanställt fler än 200 tidigare studier av vid vilka temperaturer olika tippningspunkter kan passeras.

David Armstrong McKay fortsätter:
– Vi ser tecken på destabilisering i delar av Västantarktis, i regioner med permafrost, i Amazonas regnskog och the Atlantic overturning circulation [en havsström mellan Kanada och Grönland].

I illustrationen, som publicerats i en artikel i tidskriften Science, ses vid vilka temperaturhöjningar som olika klimatanknutna system riskerar att tippa över
I illustrationen, som publicerats i en artikel i tidskriften Science, ses vid vilka temperaturhöjningar som olika klimatanknutna system riskerar att tippa över. Illustration: Stockholm resilience center

Uppvärmning behöver begränsas

Det innebär att Paris-avtalets mål om att begränsa uppvärmningen till 1,5 graders uppvärmning inte är tillräckligt för att undvika risker för farliga klimatförändringar, enligt forskarna.

– Vi kan minska riskerna för att planeten passerar tippningspunkter genom att snabbt minska utsläppen av växthusgaser omedelbart, säger David Armstrong McKay.

Slutsatsen är att globala utsläpp av växthusgaser behöver halveras till 2030 och nå netto-noll 2050.

– Världen går mot en uppvärmning på två till tre grader. Det gör att planeten är på väg att passera flera farliga tippningspunkter som blir katastrofala för människor över hela planeten, säger medförfattaren Johan Rockström.

– För att upprätthålla beboeliga förhållanden på jorden, skydda människor från allt större extremer, för att upprätthålla stabila samhällen måste vi göra allt vi kan för att förhindra att vi passerar tippningspunkter, säger han i en kommentar.

Världen måste också förbereda sig på att hantera de tippningspunkter som vi inte klarar av att undvika.

Forskarna ser studien som ett första steg för att uppdatera riskerna och ser ett akut behov av fler internationella studier.

– Vi har ännu inte passerat några klimatvändpunkter med säkerhet, även om det inte kan uteslutas, men enligt vår bedömning är fem möjliga vid nuvarande uppvärmningsnivåer, säger  David Armstrong McKay.

Fakta

Sedan 2008, när tippningspunkter för klimatet först fastställdes har de ökat i antal från nio till sexton.
Nio system påverkar hela planeten och sju system påverkar regionalt.
Många system är dock sammanlänkande och kan därigenom sänka de kritiska temperaturtrösklarna.
Studien som presentats nu visar att utsläpp orsakade av människan gör att fem av 16 system befinner sig i farozonen för att nå sina tippningspunkter tidigare än man tidigare trott.

Atmosfäriska förändringar kan gå snabbt, medan kollaps av istäcken långsamt leder till ofrånkomliga höjningar av havsnivåerna med flera meter. Smälter Grönlands och Västantarktis istäcken skulle det ge en havsnivåhöjning på över 10 meter.
En utbredd plötslig upptining av permafrost skulle ge utsläpp av växthusgaser som driver på den globala uppvärmningen.

Källa: Stockholm resilience center

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV